Darmkankerscreening vergt zorgvuldig besluit

Volgens minister Klink kan invoering van een bevolkingsonderzoek naar darmkanker van grote betekenis zijn voor de volksgezondheid. Hij wil komend jaar benutten om een aantal knelpunten bij invoering in kaart te brengen voordat er een definitief besluit wordt genomen.

Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken verwacht de minister in het voorjaar van 2011 een zorgvuldig besluit te kunnen nemen. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer waarmee de minister reageert op het advies van de Gezondheidsraad van 17 november 2009.

Capaciteit
Een absolute voorwaarde voor het invoeren van een bevolkingsonderzoek is dat er voldoende kwaliteit en capaciteit is voor de diagnose. Op dit moment zijn er te weinig artsen beschikbaar voor vervolgonderzoek (coloscopie) en eventueel behandeling in het ziekenhuis. Jaarlijks worden nu meer maag-, darm- en leverartsen opgeleid dus het tekort zal zich in de loop van de tijd oplossen.

Bij een positief besluit over het bevolkingsonderzoek zal er dan ook sprake zijn van een gefaseerde invoering. Vanaf 2019 is de capaciteit voldoende om de volledige doelgroep in het onderzoek te betrekken. Het gaat dan om mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar.

Verpleegkundig specialist
Minister Klink wil komend jaar ook gebruiken om te kijken naar een andere taakverdeling in ziekenhuizen. Door differentiatie in opleiding kan bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist een coloscopie uitvoeren. De minister wil met de beroepsgroepen in gesprek over de stand van zaken en verdere mogelijkheden van zo’n andere taakverdeling. Verder wil de minister komend jaar gebruiken voor onderzoek naar de financiële dekking.

Plaats een reactie