Darmkanker bestrijden met gerichte therapie

Darmkanker is na longkanker de kankersoort waaraan het grootste aantal patiënten overlijdt. Patiënten met uitgezaaide darmkanker hebben vaak geen baat meer bij chemotherapie. Deze is gericht op het vernietigen van de kankercellen, maar in resistente kankercellen werkt zo’n geprogrammeerde celdood niet of minder goed.

Om kankercellen toch te laten afsterven, kan er gebruik gemaakt worden van een speciaal molecuul (TRAIL, tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand) dat een binding aangaat met twee ’death-receptoren’ of celdoders op het celmembraan, maar dat onschadelijk is voor normale cellen. Onderzoeker Bodvael Pennarun ging na hoe TRAIL het meest effectief ingezet kan worden.

Pennarun onderzocht welke combinatie van TRAIL en chemotherapeutische middelen ertoe leidt dat in darmkankercellijnen de meeste kankercellen afsterven. Dat blijkt het geval te zijn wanneer TRAIL gecombineerd wordt met eiwitafbraakremmers, kinaseremmers of aspirine. Wel is het effect van TRAIL op de twee onderzochte death-receptoren verschillend en sterk afhankelijk van het gebruikte middel. Er is bovendien volgens de promovendus nog meer onderzoek nodig om te bepalen of de nieuwe behandelstrategie daadwerkelijk leidt tot betere overlevingskansen voor darmkankerpatiënten.

Bodvael Pennarun (Frankrijk, 1978) studeerde moleculaire en cellulaire biologie aan de universiteit van Rennes, Frankrijk. Hij verrichtte zijn onderzoek bij de afdeling Medische Oncologie en nam daarnaast deel aan de Graduate School for Drug Exploration, GUIDE. Het onderzoek werd gefinancierd door deze onderzoekschool, door de afdeling Medische Oncologie en de afdeling Gastroenterologie.

Promotiegegevens
– Datum: 28 juni 2010
– Promotie: dhr. B.E. Pennarun, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
– Proefschrift: Improving the response to molecular targeting of the TRAIL death receptors in colon cancer cells
– Promotor(s): prof.dr. J.H. Kleibeuker, prof.dr. E.G.E. de Vries
– Faculteit: Medische Wetenschappen

Plaats een reactie