Dagbesteding en rollators kunnen ook uit AWBZ en Wmo

Als ik met mijn kinderen naar de Efteling ga, wordt dat een duur dagje. Dan ben ik een paar honderd euro kwijt. Dat geldt voor iedere burger: voor tijdsbesteding overdag geef je geld uit, en soms heel veel. Ook zieke burgers in verzorgings- en verpleeghuizen willen overdag wat doen, net als iedereen. Dat komt niet door hun aandoeningen.

Daarom moet dagbesteding niet uit de AWBZ betaald worden. Dat is zuur voor degenen die krap bij kas zitten. Dat is het ook voor mensen met weinig geld die buiten een verpleeghuis of verzorgingshuis verblijven: die hebben geen geld voor leuke dagbestedingen zoals een uitje naar de Efteling.

Daarom is er geen reden om op hoge leeftijd een recht op dagbesteding te creëren dat uit de AWBZ wordt gehonoreerd. Laten we daarom de kosten voor dagbesteding privatiseren en niet meer dekken uit de AWBZ. Dan blijft er voldoende geld beschikbaar voor verzorging en verpleging van bijvoorbeeld ouderen met dementie.

Deze harde, maar ook dappere woorden sprak de arts Mieke Draijer. Zij is voorzitter van Verenso, de Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde. In het dagelijks leven is zij medisch directeur van een grote, Friese aanbieder van verpleging en verzorging. Zij deed haar uitspraken tijdens een levendig congres over de toekomst van de AWBZ, de Wmo en de indicatiestelling.

Daaraan namen bijna 300 professionals uit het hele land deel. Het vond plaats op de Universiteit Utrecht, en wel op donderdag 5 april 2012. Kort na de inleiding van Draijer gaven arts Bert Boer en ondergetekende een workshop voor circa dertig congresdeelnemers. Boer is lid van de Raad van Bestuur van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Aan de orde kwam in de discussie de vraag of patiënten zelf rollators en andere goedkope hulpmiddelen moeten gaan betalen. De workshop deelnemers vonden van wel. De AWBZ hoeft daarvoor niet op te draaien. Want elke levensfase heeft zo zijn eigen kosten. Wie bijvoorbeeld kleine kinderen heeft, betaalt zelf de kinderwagen. De Zorgverzekeringswet betaalt die niet als onderdeel van de verloskundige zorg. De Power Point Presentatie van Mieke Draijer en andere sprekers tref je over een week aan op de website www.juliusacademy.nl.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

1 gedachte over “Dagbesteding en rollators kunnen ook uit AWBZ en Wmo”

 1. Naar mijn idee is er weer wat ‘geroepen’. Men roept iets en er is bijna beleid op gemaakt?
  Hoe kun je deze belangrijke uitspraken doen over de ruggen van bijvoorbeeld talloze bejaarden, ouderen.?
  Is het niet belangrijk eerst uit te zoeken wat dagbesteding is?
  Wat is het precieze onderscheid tussen dagbehandeling en dagbesteding?
  Ga daarvoor ook eerst eens kijken in den lande, er zijn namelijk zeer grote verschillen.

  Welke groepen maken er gebruik van?
  Wat zijn de preventieve waarden om, in de tijdslijn, op den duur dus, toch te kunnen besparen?!
  De samenleving wordt langzamerhand uitgehold wat zijn intrinsieke zingeving en waarden betreft als iedereen maar wat gaat roepen, medemenselijkheid raakt steeds verder achterop, commercialisering, privatisering laat nu al zijn vaak negatieve gevolgen zien overal in de samenleving, wees alert, blijf nuanceren en blijf kritisch!

  Beantwoorden

Plaats een reactie