Dag van de Filantropie

0
570

De werkgroep Filantropische Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam doet al achttien jaar onderzoek naar filantropie in Nederland. Nu particuliere initiatieven belangrijker dan ooit zijn door de bezuinigingen van de overheid, roept de VU de vierde donderdag van april uit tot Dag van de Filantropie.

De eerste Nederlandse Dag voor de Filantropie is 26 april 2012, met het thema Overheid en filantropie: elkaar kennen, ontmoeten, versterken. De VU presenteert deze dag een vooruitblik op de gedragseffecten van de Geefwet.

Professionalisering van filantropie
Particulier filantropisch initiatief keert terug in de verzorgingsstaat. Dit heeft gevolgen voor overheden, voor gemeenten, voor fondsen, voor de sector filantropie, voor overheidsgefinancierde non-profitorganisaties én voor hun onderlinge relaties.

Deze thema’s staan op de eerste Dag van de Filantropie op de agenda. Voor de sector filantropie is daarnaast professionalisering belangrijk, daarom krijgt het onderwerp “opleidingen” deze dag extra aandacht.

Geven in Nederland
De Dag van de Filantropie wordt om het jaar gekoppeld aan de presentatie van Geven in Nederland. Elke twee jaar presenteren wetenschappers van de VU nieuwe resultaten van hun onderzoek naar geefgedrag in Nederland. De aandacht voor filantropie neemt toe in Nederland en daarmee de behoefte aan informatie over de sector filantropie. Wat is de omvang van de sector? Welke vormen van filantropische geldstromen zijn er? Welke trends tekenen zich af? Waarom wordt er gegeven? Wie is de niet-westerse allochtone gever? Hoeveel geeft het Nederlandse bedrijfsleven? Hoe vrijgevig zijn vermogende Nederlanders? Het volgende boek wordt in 2013 gepresenteerd.