Dag van de Dialoog in 25 steden

Donderdag 10 november 2011 is het in 25 steden de Dag van de Dialoog. In Amsterdam opende burgemeester Van der Laan de 10de Dag van de Dialoog in zijn stad. Maar ook in Groningen, Lelystad, Leiden, Tilburg en Drenthe organiseren actieve burgers samen met banken, winkels, buurthuizen, bibliotheken, scholen en vele andere partijen een of meer dialoogtafels. Hier gaan buurt- en stadsgenoten met elkaar in gesprek over kleine en grote maatschappelijke onderwerpen. Met 2000 dialoogtafels in 71 steden breekt de Nationale Week van de Dialoog opnieuw een record.

Om 9.00 uur gaf Burgemeester Eberhard van der Laan in het Talentenhuis in Nieuw West het startsein voor de 10de Dag van de Dialoog in Amsterdam. Het thema van de Amsterdamse Dag van de Dialoog is dit jaar Jong en Oud. Op verschillende locaties verspreid door de stad praten bewoners met elkaar over hoe jong en oud samen leven, wonen en werken in de stad. Mensen die overdag niet deel kunnen nemen aan een dialoogtafel kunnen ’s avonds terecht op het Rembrandtplein. Hier opent wethouder Andrée van Es om 22.30 uur de Nacht van de Dialoog in Amsterdam, waar bewoners verschillende vormen van dialoog ervaren. Ook in Tilburg is vandaag een Nacht van de Dialoog.

Vooroordelen
Veel organisaties grijpen de Dag van de Dialoog aan om culturele verschillen en vooroordelen te bespreken. Zo nodigt de Liberaal Joodse Gemeente anders- en niet-gelovigen uit voor een dialoog en hebben leden van de Occupy-beweging een tafel georganiseerd in de Westerkerk. En met de ludieke Dolly’s Dialoog Dobbelsteen spoort COC Nederland de deelnemers aan om ook aandacht te besteden aan verschillen in sexuele geaardheid. Burgemeester Van der Laan: ‘Gebruik de dialoog om die verschillen te onderzoeken. Neem de tijd daarvoor. Alleen dan komen we echt verder.’

Nationale Week van de Dialoog
Tijdens de Nationale Week van de Dialoog van 1-13 november worden in heel Nederland dialoogdagen georganiseerd om het begrip en de samenhorigheid tussen mensen te vergroten. De Nationale Week van de Dialoog is een initiatief van de Stichting Nederland in Dialoog. Tien jaar geleden, kort na 9/11, startte in Rotterdam de eerste Dag van de Dialoog. Drie jaar later volgde Amsterdam en met steun van de landelijke partners Albert Heijn, COC Nederland, Oranje Fonds, Rabobank en woningcorporatie Ymere en vele lokale partijen, verspreidde Nederland in Dialoog de dialoogmethodiek in steeds meer steden en organisaties. Dit jaar ontving Nederland in Dialoog de Actief Burgerschap Award 2011.

Internationaal
Niet alleen in Nederland nemen burgers het initiatief tot de organisatie van lokale dialogen: deze maand vindt in Berlijn een maand van dialoog plaats en op 11 november is de G1000 top in België, waaraan 1000 burgers meedoen.

Olga Plokhooij, directeur Nederland in Dialoog over de groeiende dialoogbeweging in Nederland en Europa: ‘Vernieuwingen in de samenleving komen van onderaf: van mensen die elkaar vinden rondom problemen die zijzelf kunnen oppakken. Dialoog, een bewezen succesformule waarbij uitwisseling van ervaringen en ideeën leidt tot het formuleren van een concreet gemeenschappelijke doel, vormt het fundament voor deze maatschappelijke vernieuwing.’