Daan Hoefsmit voorzitter Raad van Bestuur van het CIZ

De Raad van Toezicht van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) heeft Daan Hoefsmit met ingang van 1 januari 2011 benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur. Hoefsmit nam deze functie bij het CIZ al waar vanaf oktober 2010. Hij verving deze periode Arjan Vermeulen (voorzitter Raad van Bestuur sinds 2005), die 16 november overleed.

Ing. Daan Hoefsmit MBA (55) startte zijn carrière als organisatieadviseur, nadat hij zijn studie HTS Bedrijfskunde en het behalen van het MBA P&O en Economie had afgerond. Hoefsmit specialiseerde zich vooral in het interim-management. Dit leidde tot het bekleden van directiefuncties bij onder andere Justitie, Politie, Verkeer en Waterstaat, Milieubeheer en in de Sociale Zekerheidssector. Zo was hij verantwoordelijk voor de aansturing van verschillende uitvoeringsorganisaties, zoals ook het CIZ er één is. Hierbij lag het accent veelal op het begeleiden van vernieuwingstrajecten en veranderingsprocessen.

Maatschappelijke thema’s
Daan Hoefsmit wordt geboeid door maatschappelijke thema’s. ‘Zoals de zorg, één van de belangrijkste onderwerpen van dit moment. Dat gaat ieder individu in Nederland aan. Ik wil daar graag over meedenken en aan meewerken.’
Naast bestuurder is Hoefsmit ook coach: ‘Het managen van een grote organisatie betekent onvermijdelijk dat de materie abstract wordt en de afstand met medewerkers vergroot. Coaching houdt me scherp, waarbij de menselijke maat in beeld blijft.’

Toetsingsautoriteit
Het CIZ heeft een roerig jaar achter de rug. Met het overlijden van Arjan Vermeulen ontviel de organisatie een bevlogen bestuurder. De veranderende rol van het CIZ, van indicatieorgaan naar toetsingsautoriteit voor de AWBZ, zal ook de komende jaren het nodige vragen van de organisatie. Daan Hoefsmit zal dit met zijn expertise goed kunnen begeleiden.

Plaats een reactie