CZ prestatielijst blaasverwijderingsoperaties

Op basis van de gegevens die op dit moment bij CZ bekend zijn zal CZ vanaf 2012 met 10 ziekenhuizen geen zaken doen voor blaasverwijdering. Volgens CZ blijven deze ziekenhuizen op dat gebied te ver achter bij de CZ normen voor goede zorg. Door verwijzingen uit ziekenhuizen die met deze operaties stoppen kunnen ziekenhuizen die nu niet aan de criteria van CZ voldoen in 2013 in een andere categorie terechtkomen. Inmiddels hebben 27 ziekenhuizen aangegeven de blaasverwijderingsoperaties niet (meer) te doen. CZ bestempelt twee ziekenhuizen op het gebied van blaasverwijdering als beste.

CZ baseert zich voor haar criteria op literatuuronderzoek en gesprekken met de Nederlandse Vereniging van Urologie (NVU) en patiëntenorganisaties (Vereniging Waterloop, NFK, NCZ en Zorgbelang). Gekeken is naar volume per locatie, aanwezigheid en samenstelling van het multidisciplinair overleg, de aanwezigheid van een gespecialiseerd verpleegkundige en ruime ervaring met verschillende vormen van urineafleidingen. CZ heeft hierover bij alle ziekenhuizen informatie verzameld.

Hoge ziekenhuissterfte
Blaasverwijdering brengt een hoog risico op ziekenhuissterfte met zich mee. Ook ernstige complicaties komen vaak voor. Net als bij borstkankerzorg is ook bij blaasverwijdering de volumenorm weer een van de kwaliteitscriteria omdat er een sterk verband is tussen hoe vaak de operatie gedaan wordt en de kwaliteit. Uit verschillende studies blijkt dat er een relatie is tussen het aantal operaties en het sterftecijfer na de operatie. Zo overlijden in Nederland binnen dertig dagen na deze operatie bijna vijf keer zoveel mensen in ziekenhuizen die blaasverwijderingen minder dan vijf keer uitvoeren dan bij een ziekenhuis dat dat meer dan tien keer per jaar doet. De NVU stelde om die reden dit jaar een minimumnorm vast van 10. Ziekenhuizen die er minder doen krijgen van CZ volgend jaar geen contract voor deze ingreep.

Lat hoog
CZ legt de lat voor ‘Beste Zorg’ op minimaal 50 blaasverwijderingen per ziekenhuis. Om in de beste categorie te komen moet een ziekenhuis daarnaast ook ruime ervaring hebben met verschillende vormen van urineafleidingen. Na verwijdering van de blaas wordt meestal een urinestoma aangelegd. Soms kan ook een nieuwe blaas worden gemaakt maar niet voor iedereen is dat geschikt. Uit de gegevens die CZ verzameld heeft blijkt dat nog weinig ziekenhuizen veel ervaring hebben met patiënten met een zogenaamde neoblaas. Voor de neoblaas is door de NVU geen minimumcriterium vastgelegd, al raden zij hun collega’s aan deze patiënten te verwijzen naar een ziekenhuis met veel ervaring in de operatie en begeleiding van deze patiënten. Twee ziekenhuizen zijn gespecialiseerd in blaasverwijderingen en hebben veel ervaring in het hele behandelpakket. CZ hoopt dat er meer ziekenhuizen komen die door het hoge volume alle mogelijke behandelingen goed kunnen aanbieden.

Druk op de ketel
CZ bestuursvoorzitter Wim van der Meeren: “De publicatie van de lijst met prestaties van ziekenhuizen op het gebied van borstkankerzorg heeft enorm veel stof doen opwaaien en onze stappen op het gebied van een selectief inkoopbeleid heeft veel partijen in beweging gebracht. Er worden nu flinke eerste stappen gezet als het gaat om transparantie en verbetering van kwaliteit en doelmatigheid van zorg, maar we zijn er nog lang niet. Zorgverzekeraars hebben een verantwoordelijkheid voor het bevorderen van die kwaliteit en doelmatigheid van zorg, de druk op die rol neemt alleen maar toe en er is ook haast geboden. Aan de ene kant worden patiënten zich meer bewust van het feit dat er verschil is. Zij willen openheid over die verschillen en advies bij hun keuze. Aan de andere kant heeft de zorgverzekeraar een rol om de stijging van de zorgkosten te beperken. Focussen op kwaliteit helpt daarbij. Want bij meer ervaring en hogere kwaliteit verwacht je minder kosten door complicaties. CZ neemt die rol zeer serieus en gelukkig denken ook steeds meer ziekenhuizen na over het focussen op waar ze goed in zijn. CZ is hard bezig met de uitwerking van de criteria voor de volgende aandoening. Ook hierbij zullen literatuuronderzoek en gesprekken met belanghebbenden als basis gebruikt worden.”

Persoonlijk advies
Net als voor borstkankerzorg zal CZ met een team ervaren verpleegkundigen haar verzekerden de weg wijzen naar goede en de beste zorg voor blaasverwijdering. De verpleegkundigen bij CZ Zorgadvies Oncologie kunnen adviseren over de verschillen en informeren over welke ziekenhuizen het het best of goed doen, welke volgens CZ nog beter kunnen en met welke ziekenhuizen CZ per 2012 voor blaasverwijdering geen zaken doet. Ook kunnen zij vragen beantwoorden met betrekking tot onder meer second opinions en wachtlijsten. Het telefoonnummer van CZ Zorgadvies Oncologie is (013) 594 91 10.

Ook is meer informatie te vinden op www.cz.nl/blaasverwijdering.

Plaats een reactie