CZ eerste zorgverzekeraar met ISO-erkenning voor milieubeleid

CZ is voor haar structureel milieubeleid als eerste Nederlandse zorgverzekeraar gecertificeerd voor de internationale norm NEN ISO 14001. CZ heeft de afgelopen jaren al veel maatregelen genomen om bij te dragen aan een beter milieu. Zo zag CZ bijvoorbeeld kans het verbruik van papier fors te beperken door verzekerden niet langer elk jaar brochures over de vergoedingsvoorwaarden te sturen, maar alleen nog op verzoek.

CZ begint eind dit jaar met een proef om verzekerden -die dat willen- voortaan per email of sms te melden dat de nieuwe polis voor het volgend jaar klaar ligt -en via internet ingezien kan worden. Verzekerden ontvangen dan niet langer een papieren versie. De besparing op verbruik van papier zal de komende jaren naar verwachting oplopen tot circa 68 miljoen velletjes A4 per jaar; dat is per jaar circa 9000 ton minder uitstoot van het broeikasgas CO2.

CZ onderschrijft de doelstelling van de stad Tilburg (waar het hoofdkantoor van CZ is gevestigd) om in 2045 klimaatneutraal te zijn. Om daar toe bij te dragen zal CZ de komende jaren nog meer structurele energiemaatregelen treffen, ook voor de vestigingen van CZ in andere steden.

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waar een goed milieusysteem aan moet voldoen. Met behulp van een milieumanagementsysteem kunnen milieudoelstellingen en behaalde resultaten concreet en inzichtelijk worden gemaakt.

De certificatie-instelling voor CZ is Lloyd’s Register Nederland, aangesloten bij de Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen(SCCM). SCCM is een initiatief van de Vereniging VNO-NCW, het ministerie van VROM, de Stichting Natuur & Milieu en de certificatie-instellingen. SCCM schept de randvoorwaarden voor een zodanig kwaliteitsniveau van gecertificeerde milieu- en arbomanagementsystemen dat de certificaten een betekenis kunnen hebben in de relatie van bedrijven met de omgeving, in het bijzonder de overheid.

CZ is met 3,3 miljoen verzekerden een van de grootste nonprofit zorgverzekeraars van Nederland.

Plaats een reactie