CZ gebruikt financieel resultaat voor premieverlaging

Zorgverzekeraar CZ investeerde het afgelopen jaar ruim 300 miljoen euro in premieverlaging voor 2014.

euro, bankbiljet, 50, 100

In 2013 verlaagde CZ de premie al met 68 miljoen euro. Hierdoor is het resultaat van de CZ groep over 2013 met 63 procent gedaald, tot 191 miljoen euro.

Bestuursvoorzitter Wim van der Meeren: “CZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. Een positief resultaat kan zich dus vertalen in de premiestelling. De afgelopen jaren hebben we door scherpe zorginkoop en forse besparingen op onnodig dure medicijnen en hulpmiddelen prachtige positieve resultaten gedraaid, die ingezet konden worden om de premie fors te laten dalen. CZ heeft hiermee ruim 368 miljoen euro van het resultaat kunnen teruggeven aan haar verzekerden. Ook oversolvabiliteit zetten we de komende jaren in voor premieverlaging. Hiermee geven we invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en blijven we onze klanten een stabiel lage premie bieden.”

Technische resultaten
De omzet van CZ (premies en bijdragen) bedroeg ruim 8,1 miljard euro in 2013. CZ had in 2013 gemiddeld 3,4 miljoen verzekerden. De uitgaven aan ziektekosten bedroegen 7,5 miljard euro. Het technisch resultaat op de basisverzekering was 117 miljoen euro. Het resultaat op de aanvullende verzekeringen was 9 miljoen euro. Het beleggingsresultaat in 2013 bedroeg 65 miljoen euro.

Meer informatie
www.cz.nl/jaarverslagen

Plaats een reactie