CZ alleen nog in zee met beste chirurgen overgewicht

Zorgverzekeraar CZ gaat vanaf volgend jaar alleen nog in zee met ziekenhuizen die voor een operatieve behandeling van patiënten met ernstig overgewicht de beste medische kwaliteit bieden. CZ sluit dan alleen nog contracten met ziekenhuizen die voor deze chirurgische ingrepen (bijv. een maagband) voldoen aan internationale medische richtlijnen voor de beste behandeling.

CZ acht het maken van kwaliteitsafspraken essentieel gelet op de aard en de risico’s bij deze operaties. ‘We vinden centra waarmee we geen contract sluiten gewoon niet goed genoeg voor onze verzekerden’, zegt bestuursvoorzitter Wim van der Meeren van CZ. ‘Maar we willen daarmee geen enkele afbreuk doen aan de keuzevrijheid van onze verzekerden. Alleen zij bepalen of ze zich laten behandelen in een ziekenhuis dat voor deze ingreep heel goed is. Wij sturen niemand.’

De kern van de kwaliteitscontractering van CZ komt er op neer dat verzekerden voor een chirurgische behandeling van overgewicht beter naar een ziekenhuis kunnen gaan waar de chirurgen ieder minstens 50 van deze operaties per jaar verrichten en een gespecialiseerde opleiding hebben gevolgd. Het ziekenhuis moet ook beschikken over een multidisciplinair team, waarbij de chirurg wordt bijgestaan door andere deskundigen voor de behandeling van patiënten met overgewicht, zoals een diëtist, psycholoog en internist. De arts moet bovendien bereid zijn patiënten langdurig te begeleiden en de resultaten beschikbaar te stellen aan andere deskundigen.

Patiënten met ernstig overgewicht kunnen voor een chirurgische behandeling momenteel in veel ziekenhuizen in Nederland terecht. CZ verwacht dat het aantal behandellocaties voor deze ingreep fors zal inkrimpen na invoering van het kwaliteitssysteem. Van der Meeren: ‘Het zal er mogelijk toe leiden dat patiënten die de beste dokter willen niet langer automatisch naar het vertrouwde ziekenhuis in de buurt gaan. Het kan ook het einde inluiden van het dramatisch misverstand bij veel patiënten dat alle artsen in alle behandelingen in een ziekenhuis even goed zijn. Dat het niet zo is, zien we aan besluiten van een toenemend aantal ziekenhuizen om zich meer te richten op behandelingen waarin ze echt goed zijn. Steeds vaker stoten ziekenhuizen behandelingen af waarin ze niet zo goed zijn als een naburig ziekenhuis.’

De Consumentenbond stelde onlangs voor het aanbod in de medisch-specialistische zorg te concentreren in centra die nu al aantoonbaar veel ervaring hebben. ‘Op die manier kom je tot specialisatie. Ziekenhuizen moeten niet allemaal alle specialisaties in huis willen hebben omdat het nu eenmaal zo is gegroeid’, aldus de Consumentenbond in een voorstel aan politiek Den Haag voor kwalitatief goede zorg met voor iedereen een volwaardige en betaalbare basisverzekering.

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zei onlangs in een vraaggesprek met regionale dagbladen dat ‘we nu echt de discussie moeten aangaan of elk ziekenhuis nog wel alle specialismen moet blijven aanbieden.’

CZ wil vanaf volgend jaar ook bij een aantal andere medische behandelingen overgaan tot contracteren van ziekenhuizen op basis van kwaliteit. Maar daarover moeten nog besluiten worden genomen.

Plaats een reactie