Cytokineremmers in artritis

Cytokinen zijn oplosbare eiwitten die betrokken zijn bij de regulatie van vrijwel elk proces in het lichaam. Bepaalde cytokinen spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van chronische gewrichtsontstekingen (artritis), waarbij beschadiging van het kraakbeen en bot optreedt. Sharon Veenbergen deed onderzoek naar twee natuurlijk voorkomende cytokineremmers die mogelijk de ontwikkeling en ernst van artritis beïnvloeden.

Ten eerste bestudeerde ze de rol van een remmer van interleukine-18 (IL-18). Haar bevindingen benadrukken dat voorzichtigheid blijft geboden bij het blokkeren van IL-18 tijdens artritis. Daarnaast deed ze onderzoek naar SOCS3. Dit eiwit speelt een belangrijke rol in het op gang brengen en reguleren van immuunreacties, waardoor SOCS3 uiteindelijk bescherming biedt tegen de ontwikkeling van artritis. Deze kennis kan mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling van een specifieke behandeling voor artritis.

Biografie

Sharon Veenbergen (Epe, 1980) studeerde biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek in Deventer en Biomedische Wetenschappen aan de VU te Amsterdam. Bovenstaand onderzoek verrichtte ze op de afdeling Reumatologie van het UMC St Radboud, binnen het onderzoeksinstituut Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences. Ze heeft haar onderzoeksresultaten gepresenteerd op diverse (inter)nationale congressen. Sinds juni 2010 is ze postdoc op de afdeling Tumor Immunologie van het UMC St Radboud.

Promotiegegevens
Datum: dinsdag 30 november 2010, 12:00
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit: Faculteit der Medische Wetenschappen
Promovendus: Mevrouw drs. S. Veenbergen
Titel promotie: Cytokine inhibitors in arthritis. Functional properties of naturally occurring soluble IL-18 receptor ß and SOCS3
Promotors: De heer prof. dr. W.B. van den Berg
Copromotors: De heer dr. F.A.J. van de Loo

Plaats een reactie