Cystic Fibrosis in hielprik

Vanaf mei 2011 worden alle baby’s in Nederland via de hielprik gescreend op Cystic Fibrosis (taaislijmziekte). Daarmee is de hielprikscreening uitgebreid naar 18 erfelijke ziektes. Alle kinderen die in Nederland worden geboren krijgen vier tot zeven dagen na de geboorte een hielprik. Het bloed wordt dan onderzocht op erfelijke aandoeningen.

Bij deze ziektes kan een vroege opsporing en behandeling onherstelbare gezondheidsschade voorkomen. Vanaf mei 2011 worden baby’s ook gescreend op Cystic fibrosis (oftewel taaislijmziekte). Cystic fibrosis leidt onder meer tot chronische luchtweginfecties en groei-achterstand. Vroege opsporing kan de kwaliteit van leven en de levensduur aanmerkelijk verhogen.

De test op Cystic fibrosis is in de afgelopen jaren verder ontwikkeld met financiële steun van ZonMw. In dit project ‘Cystic fibrosis Hielprik Onderzoek bij Pasgeborenen In Nederland’ (CHOPIN) werkten vele partijen samen. De Gezondheidsraad adviseerde minister Klink van VWS vorig jaar om de screening op CF landelijk in te voeren. Dat advies is in datzelfde jaar door minister Schippers overgenomen.

Meer informatie in Preventie – Screening na de geboorte

Plaats een reactie