Cyberpesten wordt gestimuleerd door aso-media

Cyberpesten is pesten dat online plaatsvindt, bijvoorbeeld via de computer of een smartphone. Jongeren die geregeld kijken naar media waarin asociaal gedrag vertoond wordt, cyberpesten meer dan jongeren die hier nooit of soms naar kijken.

Dit is een van de conclusies uit het promotieonderzoek van Anouk den Hamer. Zij onderzocht waarom jongeren gaan online pesten.

Cyberpesten

Bij online pesten kun je denken aan een ander online uitschelden, iemand berichten met dreigementen sturen, vervelende grappen over een ander maken op social media, iemand online buitensluiten, et cetera.

Cyberpesten

Gepeste jongeren zoeken afleiding in ‘aso-media’

“Veel jongeren die op school of online gepest worden gaan zelf cyberpesten”, vertelt Anouk den Hamer. “Gepeste jongeren ervaren negatieve emoties zoals woede en frustratie . Door afleiding te zoeken in media waarin asociaal en normoverschrijdend gedrag vertoond wordt, lopen zij het risico om online te gaan pesten”.

“Jongeren die naar media kijken waarin wordt gevochten, gescholden, veel alcohol gedronken, of ander asociaal gedrag vertoond wordt, cyberpesten meer dan jongeren die hier niet vaak naar kijken”. Daarnaast bleek dat het cyberpestgedrag van deze jongeren die vaak naar dit type media kijken in de loop van een schooljaar zelfs nog verder stijgt.

Cyclic Process Model

Anouk den Hamer ontwikkelde het Cyclic Process Model. Dit is een theoretisch model om cyberpestgedrag te verklaren. Het model laat zien welke processen ten grondslag liggen aan cyberpesten en hoe dit zich over de tijd ontwikkelt. Hiermee brengt dit onderzoek ons een stap dichterbij in onze kennis over cyberpesters en slachtoffers.

Anouk den Hamer promoveert dinsdag 17 mei 2016 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar proefschrift ‘The Impact of Adolescents’ Media Use on Cyberbullying Behavior‘.

Plaats een reactie