CVZ neemt eerste zorgstandaarden in ontvangst

Direct na instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel Wijziging Wet cliëntenrechten zorg, die het mogelijk maakt dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) per 1 april 2014 Zorginstituut Nederland wordt, hebben Alzheimer Nederland, de Long Alliantie Nederland en de Nederlandse Stomavereniging de eerste twee zorgstandaarden en een meetinstrument aan CVZ aangeboden.

De zogenaamde kwaliteitsstandaarden ‘Dementie’ en ‘COPD’ én het meetinstrument ’Stomazorg’ zullen straks als eersten in het register van Zorginstituut Nederland (nu nog het CVZ) worden opgenomen.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op woensdagavond 11 december 2013 zei Arnold Moerkamp, bestuursvoorzitter van CVZ: “Ons voornemen is om deze standaarden en het meetinstrument op te nemen in het daarvoor bestemde Register, dat Zorginstituut Nederland vanaf 1 april 2014 gaat open stellen.” In de bijeenkomst benadrukten de betrokken partijen dat de samenwerking als ‘intensief en heel plezierig’ is ervaren.

Zorgstandaard Dementie
Met een groeiend aantal mensen met dementie is het heel relevant vast te leggen wat goede dementiezorg is. De Zorgstandaard Dementie zorgt voor vaste normen voor dementiezorg: er staat in wat effectieve en zinvolle hulp bij dementie is. De standaard biedt ondersteuning aan regionale integrale ketenzorg in aansluiting op de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. De Zorgstandaard Dementie is bijzonder, omdat deze niet alleen over zorg gaat, maar ook over welzijn én behandeling.

Alzheimer Nederland (de organisatie voor mensen met dementie en hun familie), Vilans (Kenniscentrum voor langdurende zorg) en 29 brancheorganisaties en beroepsverenigingen hebben samen gewerkt aan de zorgstandaard. De definitieve versie van de Zorgstandaard Dementie is inclusief patiëntenversie ondertussen al publiek toegankelijk gemaakt. Door opname in het register van Zorginstituut Nederland wordt de positie van de zorgstandaard bekrachtigd.

Zorgstandaard COPD
De Zorgstandaard COPD is ontwikkeld door de Long Alliantie Nederland (LAN) met betrokkenheid van alle organisaties die van belang zijn in de zorg voor de circa 350.000 mensen met COPD in Nederland. De LAN heeft als doel het versterken van preventie en zorg voor de circa één miljoen mensen met een chronische longziekte in Nederland. 34 organisaties vormen samen de LAN: patiëntenverenigingen, beroeps- en brancheverenigingen, zorgverzekeraars, bedrijven, fondsen en kennisinstellingen.

Meetinstrument Stomazorg
De zogenaamde Consumer Quality Index (CQI) Stomazorg is een meetinstrument waarmee de kwaliteit van stomazorg in ziekenhuizen vanuit het perspectief van patiënten/stomadragers in kaart kan worden gebracht. De vragenlijst meet onder meer op welke punten mensen met een darm- of urinestoma goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk zijn in de stomazorg. Ook kan met de vragenlijst vergelijkend onderzoek worden gedaan naar de prestaties van verschillende ziekenhuizen.

Plaats een reactie