Cum laude voor beste scholieren

Leerlingen in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) krijgen vanaf komend schooljaar (2015-2016) de vermelding cum laude op hun diploma indien ze gemiddeld een 8,0 of hoger halen.

Hiermee krijgen toptalenten meer erkenning voor hun uitstekende prestaties. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel hiertoe van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Dekker: “Voor leerlingen is het ervaren van succes en beloning voor prestaties een enorme stimulans om zich te blijven ontwikkelen. Een derde van de Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs vindt dat ze te weinig worden uitgedaagd om het beter te doen. Het judicium cum laude stimuleert uitblinkers om net dat stapje extra te zetten om tot die bijzondere prestatie te komen.”

Het judicium cum laude stelt toptalenten in staat om hun topprestatie in hun verdere loopbaan te laten zien, zowel in het vervolgonderwijs als later op de arbeidsmarkt.

Het toekennen van het judicium cum laude is één van de maatregelen uit het plan van aanpak Toptalenten 2014-2018. Daarin staat verder onder meer dat leerlingen ook buiten de schoolmuren onderwijs kunnen volgen, vakken eerder mogen afronden en op een hoger niveau examen kunnen doen in een specifiek vak waar de leerling erg goed in is.

De verwachting is dat deze maatregelen zullen bijdragen aan het verbeteren van de prestaties van de best presterende leerlingen in het voortgezet onderwijs en een ambitieuze leercultuur in het Nederlandse onderwijsstelsel stimuleren.

Plaats een reactie