Criminele vreemdeling raakt eerder verblijfsvergunning kwijt

Vreemdelingen die korter dan drie jaar in Nederland zijn, kunnen binnenkort al na één dag gevangenisstraf (of jeugddetentie) hun verblijfsvergunning kwijtraken; dit als zij een misdrijf plegen waarop twee jaar of meer gevangenis staat.

Nu kan dat pas na een opgelegde straf van minimaal een maand. Vreemdelingen die langer dan tien jaar in Nederland zijn, kunnen nu alleen nog hun verblijfsvergunning verliezen bij zware geweldsmisdrijven en drugsdelicten. Daar komen zedenmisdrijven tegen minderjarigen bij. Voor deze zware delicten wordt de regel geschrapt dat criminelen na twintig jaar in Nederland hun verblijfsvergunning niet meer kwijt kunnen raken.

Dat staat in een voorstel van minister Leers voor Immigratie, Integratie en Asiel waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Minister Leers zal de Kamer per brief informeren over deze wijziging van het Vreemdelingenbesluit. De wijziging was al aangekondigd in het regeerakkoord.

Met het voorstel scherpt het kabinet de zogenoemde glijdende schaal aan. Daarin staat dat wie nog maar kort in Nederland is, na een relatief korte gevangenisstraf zijn verblijfsvergunning kan verliezen. Naarmate een vreemdeling langer in Nederland is, loopt hij pas bij langere gevangenisstraf het risico zijn verblijfsvergunning kwijt te raken.

Voor veelplegers geldt een aparte, strengere tabel voor de glijdende schaal. Het kabinet wil de definitie aanscherpen en vereenvoudigen: iedereen die drie misdrijven heeft gepleegd, is een veelpleger. Nu ligt de grens nog bij vijf misdrijven (behalve tijdens de eerste twee jaar in Nederland, dan is de grens al drie misdrijven).

Overigens vindt bij het intrekken (of niet verlengen) van een verblijfsvergunning altijd een individuele toets plaats. Daarbij wordt gekeken of het intrekken van de vergunning proportioneel is en niet indruist tegen Europese regels of internationale rechten zoals het recht op gezinsleven.

Plaats een reactie