COPD-patiënten helpen zichzelf

Jaap Trappenburg ontwikkelde een actieplan dat COPD-patiënten helpt een verslechtering van hun situatie snel te herkennen. Het leidt tot beter zelfmanagement van de ziekte. De interventie bleek effectief en leidde tot een sneller herstel in de gezondheidstoestand en in symptomen.

Trappenburg onderzocht ook twee andere ingrepen om verslechteringen sneller te ‘vangen’. Het wekelijks afnemen van een korte vragenlijst om veranderingen in de gezondheidstoestand te meten en computergestuurd monitoren op afstand via de healthbuddy. Beide interventies bleken veelbelovend in het vroegtijdig herkennen van deze episodes en het vervolgens adequaat en snel inzetten van behandelingen.

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is een aandoening die wordt gekenmerkt door een niet-volledig reversibele en progressieve luchtwegobstructie. Het natuurlijke beloop van COPD wordt ontregeld door periodes van plotselinge toename in symptomen, variërend in ernst en frequentie. Deze exacerbaties zijn belangrijk en klinisch relevant. Zij hebben een fors negatieve impact op ziektegerelateerde kwaliteit van leven, versnellen de progressie van de ziekte en zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de toenemende zorgkosten voor patiënten met COPD. Vroegtijdige herkenning van dit soort episodes leidt tot betere uitkomsten.

Promotiegegevens
Promovendus: Jaap Trappenburg
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Self-management and early detection of exacerbations in patients with COPD
Promotor 1: Prof.dr. A.J.P. Schrijvers
Promotor 2: Prof. dr. Th.J. Verheij
Promotor 3: Prof. dr. J.W.J. Lammers
Copromotor 1: Dr. E.M. Monninkhof
Datum en tijd: 5/4/2011, 10:30 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie