Coöperatievorming MST en ZGT dichtbij

Alle medezeggenschaporganen en de medische staven van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en het Medisch Spectrum Twente (MST) gaan akkoord met de vorming van een ziekenhuiscoöperatie waarvan de beide ziekenhuizen de oprichters zijn. Beide ziekenhuizen streven ernaar deze coöperatie in het voorjaar van 2013 te kunnen oprichten. Ook worden omliggende ziekenhuizen van harte uitgenodigd aan de ziekenhuiscoöperatie deel te nemen.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst door Meindert Schmidt, voorzitter Raad van Bestuur ZGT en Herre Kingma, voorzitter Raad van Bestuur MST op 8 november 2012 in Hengelo

De Raden van Toezicht van beide ziekenhuizen verheugen zich op de intensivering van de samenwerking. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar de borging en ontwikkeling van een goede en doelmatige patiëntenzorg in Twente en blijft de topklinische en hoog complexe zorg voor patiënten in deze regio beschikbaar.

Meindert Schmidt, voorzitter Raad van Bestuur van ZGT: “We zijn blij dat we verder kunnen met de uitwerking van onze samenwerking. Medisch specialisten werken al in deze en omliggende ziekenhuizen in de regio op onderdelen samen om te blijven voldoen aan de criteria voor goede patiëntenzorg. Met ons, MST en ZGT, als oprichters van de nieuwe coöperatie kunnen we echt grote voortgang naar betere kwaliteit en doelmatigheid maken. Bijvoorbeeld als het gaat om het behoud van topzorg in Twente zoals de hoogcomplexe chirurgische ingrepen en oncologische zorg.”

Herre Kingma, voorzitter Raad van Bestuur van MST: “MST en ZGT willen schaarse en complexe zorg concentreren. Hiermee wordt de zorg voor patiënten in de regio nog doelmatiger en van nog betere kwaliteit. Ook ontstaat er daardoor een breder en solider draagvlak voor de grote investeringen die er in de komende jaren voor beide ziekenhuizen nodig zijn. Zo zijn wij net gestart met de nieuwbouw van MST in het centrum van Enschede. Een dergelijke investering vraagt uiteraard een breed draagvlak.”

Beide ziekenhuizen blijven zelfstandig en zorgen voor de basis- en centrumzorg op hun locaties. “Door onze samenwerking kunnen wij alle patiënten in Twente de noodzakelijke zorg in de eigen regio blijven aanbieden. Dit is winst voor de patiënt die voor een poliklinisch bezoek naar het ziekenhuis gaat, maar ook voor de patiënt die opgenomen moet worden”, aldus de beide voorzitters.

Uitwerking
De volgende stap is de uitwerking van een regionale visie. Daarbij zal nader worden gestudeerd op de mogelijke samenwerking per specialisme, de spreiding van specialisaties over de beide ziekenhuizen, de samenwerking met anderen, de mogelijkheden van samenwerking tussen ondersteunende diensten, en het behalen van de doelmatigheidsdoelen. Hierover wordt in de komende maanden overleg gevoerd met alle betrokkenen, waaronder de betrokken medisch specialismen, cliëntenraden, gemeenten, zorgverzekeraars en de interne advies- en medezeggenschapsorganen.

Plaats een reactie