Coöperatievorm biedt ziekenhuisapotheek nieuwe kansen

De Stichting Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant is omgezet in de Coöperatie ZANOB U.A.. Na wijziging van de wet in 2006 zijn zorginstellingen niet langer verplicht de stichting als juridische vorm te omarmen. ZANOB heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Een aantal redenen heeft geleid tot dit besluit:
* bestuurlijke redenen; andere zorginstellingen kunnen makkelijker toetreden
* financiële redenen; een stichting mag geen winst uitkeren, een coöperatie wel
* wettelijke eisen; de stichting kon door het brede scala aan activiteiten niet voldoen aan de eisen van dWTZi
* strategische redenen; de coöperatievorm is beter geschikt is voor de realisatie van de ambities van ZANOB in de veranderende omgeving van de huidige zorgmarkt.

Eigendom
Via het lidmaatschap van de coöperatie zijn de leden gezamenlijk eigenaar van ZANOB. Leden van de coöperatie zijn anno 2010 het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Ziekenhuis Bernhoven, Reinier van Arkel, Cello en Zorggroep Elde. De coöperatieve vorm maakt het relatief gemakkelijk voor andere ziekenhuizen en instellingen toe te treden en hun apotheekfaciliteit bij ZANOB onder te brengen.

Strategie
Samenwerking kan leiden tot schaalvoordelen waarvan alle leden, bestaande en nieuwe, profiteren. ZANOB hanteert daarbij het motto: centraal wat centraal kan, decentraal wat decentraal moet. Het doel is enerzijds op locatie, in ziekenhuizen en andere instellingen farmaceutische zorg te verschaffen, ingebed in de organisatie, als ware de apotheek onderdeel (een afdeling) van ziekenhuis of instelling, en anderzijds, door concentratie van ondersteunende diensten en faciliteiten in een centrale eenheid, voordelen van schaalgrootte te realiseren.

Decentraal, ingebed in de kliniek/instelling:
* Receptverwerking en voorraadbeheer
* Farmaceutische dienstverlening en distributie
* VTGM
* Consultverlening en advisering op het gebied van farmacotherapie, farmacologie, farmacogenetica en toxicologie
* Bevordering medicatieveiligheid
* Bevordering doelmatig geneesmiddelengebruik (geneesmiddelencommissie, FTO, medicatie-check, MI)

Centraal (vanwege schaalvoordeel):
* Bereiding van geneesmiddelen, inclusief VTGM “op voorraad” en van risicovolle stoffen
* Laboratoriumonderzoek (farmaceutische analyse, bloedspiegelbepalingen, genotypering)
* Ondersteunende diensten
* Bedrijfsbureau, secretariaat, inkoop en transport
* Kwaliteitsbeheer
* ICT
* Financiële administratie en personeelszaken
* Kenniscentrum t.b.v. de eigen organisatie, deelnemers van ZANOB en derden

Zo creëert ZANOB nieuwe mogelijkheden om de nieuwe kansen in de zorgmarkt te grijpen. Directeur Siebold de Boer: ” Als coöperatie scheppen we een steviger basis voor onze ambitie een volledig geïntegreerde ziekenhuisapotheek te zijn. De juiste medicatie op de juiste wijze voor de juiste patiënt, ook op de langere termijn”.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot ziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. Sinds 1274 kent de regio een gastvrij ziekenhuis waar persoonlijke aandacht voor de patiënt, kwaliteit en innovatie belangrijk zijn. Het ziekenhuis betrekt in 2011 een nieuw gebouw en wil dan het meest patiëntgerichte ziekenhuis in Nederland zijn. Met ruim 240 medisch specialisten verdeeld over 29 specialismen is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen en verpleegkundigen in Nederland. Speerpunten in de zorg zijn Oncologie, Cardiovasculaire geneeskunde, Endoscopie en Transmurale geneeskunde.

Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant
De Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant kent een lange bestaansgeschiedenis. In 1780 werd bij het Groot Ziekengasthuis – nu onderdeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis – als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland een ziekenhuisapotheek ingericht. Op dit moment verzorgt de Ziekenhuisapotheek de geneesmiddelendistributie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in

‘s –Hertogenbosch, ziekenhuis Bernhoven in Oss en Veghel en een aantal andere zorginstellingen in de regio. Er werken 150 medewerkers bij de Ziekenhuisapotheek, die zich ten doel stellen patiënten de beste behandeling met geneesmiddelen te geven.

Plaats een reactie