Coöperatie begint met gezamenlijke operaties blaas- en longkanker

De Coöperatie, bestaande uit het MCH, het Bronovo ziekenhuis, het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) en het LangeLand ziekenhuis, zet op 1 januari 2012 de eerste stappen naar een centrum voor oncologie in MCH Anthoniushove in Leidschendam. Een speciaal behandelteam van de Coöperatie begint met oncologische operaties voor patiënten met blaas- en longkanker.

Het is een goed idee om een klein aantal chirurgen en urologen vaker dezelfde soort ingewikkelde operaties te laten uitvoeren, omdat cijfers van individuele gespecialiseerde centra laten zien dat de resultaten daar beter van worden. De gedachte is dat de operatieve behandeling van patiënten met andere vormen van kanker in 2012 volgt, want ook bij bijvoorbeeld darm- en borstkanker, is winst te behalen door de zorg te concentreren.

Zorg dichtbij en persoonlijke begeleiding
De zorg voor patiënten binnen de Coöperatie gebeurt zoveel mogelijk dichtbij huis. Dit houdt in dat de diagnostische onderzoeken en eventuele behandelingen voorafgaand aan de operatie in hun eigen ziekenhuis plaatsvinden. Een behandelteam van de Coöperatie verricht de operatie in MCH Antoniushove. Na de operatie komt de patiënt weer terug in het eigen ziekenhuis voor de nazorg en eventuele chemotherapie. Als service naar de patiënt en om het proces van en naar de locaties goed te laten verlopen, komt in ieder ziekenhuis een vast contactpersoon die elke patiënt begeleidt.

Topcentrum
Dingeman Swank, chirurg in het GHZ en medisch projectdirecteur Coöperatie: “Patiënten zijn in ervaren handen, doordat wij met teams van specialisten en medewerkers per oncologiegebied werken. De teams regelen snel goede zorg.”

Samenwerkende Ziekenhuizen West-Nederland Coöperatie U.A
In de Coöperatie werken het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag, het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda, het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer en MCH in Den Haag al enkele jaren samen. Zo’n intensieve samenwerking tussen ziekenhuizen is relatief nieuw voor Nederland.

De Coöperatie heeft onder meer een gezamenlijke Obesitaskliniek, één dialysecentrum met nachtdialyse, een PET-CT centrum met een goede bezetting en een IC netwerk opgezet. Een centrum voor oncologie is weer een stap verder in de samenwerking.