Convenant Viva! Zorggroep ondertekend

Abvakabo FNV en de Viva! Zorggroep hebben dinsdag 9 augustus 2011 een convenant ondertekend. Het convenant is een uitwerking van het akkoord van 27 juli waarbij partijen overeenkwamen dat alle 294 reeds ontslagen thuiszorgmedewerkers een nieuwe arbeidsovereenkomst zouden krijgen.

Tussen Abvakabo FNV en de Viva! Zorggroep bestond lange tijd onenigheid over de inschaling van de thuishulpmedewerkers. Uiteindelijk heeft het UWV toestemming verleend voor ontslag van de thuiszorgmedewerkers, die weigerden in te stemmen met een door de Viva! Zorggroep aangekondigde loonsverlaging. Als gevolg van het akkoord behouden alle betrokkenen nu toch hun baan.

Abvakabo FNV en de thuiszorgmedewerkers hebben enkele maanden actie gevoerd tegen de lagere inschaling en het daarop dreigende ontslag. Onder andere via verschillende actiebijeenkomsten, een omsingeling van het hoofdkantoor en stakingen.

In het heetst van die strijd zijn ook cliënten van de thuiszorgmedewerkers via een brief opgeroepen zich schriftelijk te wenden tot het gemeentebestuur in hun woonplaats, als financier van de aangeboden thuiszorg. Die brief heeft naar de mening van de Viva! Zorggroep veel onrust veroorzaakt onder de cliënten. Abvakabo FNV betreurt dat cliënten van de Viva! Zorggroep mogelijk zijn geraakt door de brief of op enige andere manier overlast hebben ondervonden van de gevoerde acties.

Plaats een reactie