Controle op ondervoeding patiënten MCA

Poliklinische patiënten met een verhoogd risico op ondervoeding worden in Medisch Centrum Alkmaar vanaf begin dit jaar standaard gecontroleerd op ondervoeding. Vroegtijdige ontdekking van ondervoeding verhoogt de kans op herstel en verbetert de kwaliteit van leven.

Het MCA controleert al jarenlang bij ziekenhuisopname van patiënten op ondervoeding. In januari startte het ziekenhuis met het toetsen op ondervoeding van patiënten op de dagbehandeling oncologie. Deze patiënten worden poliklinisch behandeld. Er zijn inmiddels vijftienhonderd patiënten gescreend, tien procent van hen bleek ondervoed. Dit komt overeen met het landelijk gemiddelde. Sinds mei worden ook oncologiepatiënten op de polikliniek chirurgie en de hart-longpolikliniek gescreend. Deze controle wordt uitgebreid naar andere poliklinische groepen met een verhoogd risico op ondervoeding.

Een korte, doeltreffende vragenlijst en de meting van de verhouding van lengte en gewicht (de zogeheten body mass index, BMI) maakt duidelijk of de patiënt ondervoed is. Zo wordt snel duidelijk of er sprake is van ondervoeding en kan de voedingsbehandeling snel beginnen. Dat verhoogt de kans op een voorspoedig herstel. Ondervoeding kan namelijk leiden tot een verhoogde kans op ziekenhuisopname, meer bezoeken aan huisarts en ziekenhuis, verhoogd medicijngebruik, trager herstel en een grotere kans op opname in een verzorgingstehuis. Daarbij daalt de kwaliteit van leven.

Het MCA loopt met het poliklinisch screenen regionaal voorop en behoort ook landelijk tot een van de eerste ziekenhuizen die hiermee zijn gestart.

Met het uitdelen van ijsjes aan patiënten op de dagbehandeling oncologie en betrokken specialisten en verpleegkundigen is aandacht besteed aan de nieuwe werkwijze.

Plaats een reactie