Controle medicijngebruik ouderen faalt

Slechts 37% van de apothekers en 22% van de (huis)artsen vraagt 65-plussers naar hun medicijngebruik. Terwijl een actueel medicatieoverzicht pér patiënt reeds verplicht is sinds januari 2011. Dit blijkt uit onderzoek dat seniorenorganisatie Unie KBO heeft laten verrichten onder 800 Nederlandse 65-plussers.

De meeste medicijnen worden voorgeschreven door de huisarts (82%), specialist (59%) of een andere arts (2%), zoals een homeopathische arts. 11% van de ouderen koopt daarbuiten ook zélf medicijnen. Ruim 60 % van de (huis)artsen en meer dan 80 % van de apothekers doet geen navraag naar deze door ouderen zélf aangeschafte medicijnen.

65-plussers zijn grootgebruikers
In de afgelopen drie maanden heeft 96% van de ouderen één of meer medicijnen gebruikt, gemiddeld vijf per dag. En 86% neemt gemiddeld drie stuks per dag voor de rest van hun leven. Daarmee staan 65-plussers in Nederland aan kop als het gaat om de hoeveelheid medicijnen die gebruikt worden.

Gemiddeld 23 jaar bij dezelfde apotheek
Met een frequentie van één keer per maand bezoeken 65-plussers gemiddeld al 23 jaar lang dezelfde apotheek. Naar tevredenheid, want de apotheek krijgt het rapportcijfer 8. Toch ergert bijna een kwart zich wel eens, het meest aan de wachttijd, gevolgd door slecht voorraadbeheer en onbehoorlijk gedrag van de assistenten.

Andere opvallende resultaten
– 17% gebruikt medicijnen of middelen uit de alternatieve of aanvullende geneeswijze. Ze doen dat gemiddeld al 11 jaar.
– 55% checkt de houdbaarheidsdatum van medicijnen die af en toe worden gebruikt zoals antigrippine, paracetamol, aspirine, pijnstillers en hoestdrankjes.
– De bijsluiter wordt door 63% altijd gelezen. De rest leest hem vaak (16%), soms (13%) of een enkele keer/nooit (8%). Reden om het níet te lezen is volgens een van de respondenten: “Bij het lezen van de bijsluiter durf ik soms het medicijn niet meer te gebruiken, vanwege de vele vervelende bijwerkingen. Je gaat dan alles voelen, wat er opgesomd wordt”.
– 63% vergeet wel eens medicijnen in te nemen. En bijna de helft gebruikt geheugensteuntjes of een bepaalde truc om het gebruik niet te vergeten.

Geschrokken
De Unie KBO is geschrokken van de uitkomsten en gaat een lobby voeren voor het opnemen van een periodieke 65-plus medicatiecheck in de basisverzekering. Deze medicatiecheck, waarbij het gehele medicijngebruik uitgebreid onder de loep wordt genomen, wordt uitgevoerd door de huisarts en apotheker samen. Overigens heeft de Unie KBO dit via haar collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea reeds voor haar eigen leden geregeld.Verder zal de Unie KBO ook in gesprek gaan met de brancheorganisatie van de apothekers, de KNMP, over verbeterpunten en een eventueel te ontwikkelen seniorenkeurmerk voor alle apotheken in Nederland.

Resultaten in ledenmagazine Nestor
Het onderzoek is uitgevoerd door bureau TeraKnowledge in samenwerking met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik in december 2011, onder 800 Nederlandse 65-plussers met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar. De resultaten van het onderzoek verschijnen morgen, dinsdag 14 februari, in het ledenmagazine Nestor.

Plaats een reactie