VWA controleert hygiëne voedsel en leeftijdsgrenzen alcohol tijdens Koninginnedag

Koninginnedag en de bevrijdingsfestivals zijn voor de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) de aftrap van het evenementenseizoen. Op vrijmarkten, braderieën en evenementen, verspreid over heel Nederland, controleert de VWA of aanbieders van eet- en drinkwaren zich aan de regels van de wet houden. Omdat er in Den Haag, Amsterdam en Utrecht de komende dagen gestaakt wordt door de reinigingsdiensten, heeft de VWA in deze steden extra aandacht voor de voedselveiligheid. Ook zien VWA-controleurs toe of ondernemers zich houden aan de leeftijdsgrenzen voor het verstrekken van alcohol en of het rookverbod wordt nageleefd.

Hygiëne voedsel
Controleurs letten onder andere op de temperatuur en de hygiënische bereiding van voedsel dat wordt verkocht. Een te lage of te hoge temperatuur van etenswaar, het niet goed afschermen van levensmiddelen voor publiek of het ontbreken van een handenwasgelegenheid kan leiden tot een boete. Boetes die voor overtredingen opgemaakt kunnen worden, variëren van 450 tot 900 euro.

Alcohol en tabak
Aan kinderen onder de 16 jaar mag geen zwak alcoholhoudende drank verstrekt worden. Voor sterke dranken geldt de leeftijdsgrens van 18 jaar. Een ondernemer moet bij twijfel altijd de leeftijd van de koper vaststellen aan de hand van een identiteitskaart. Op overtreding van de leeftijdsgrenzen voor alcohol staat een boete van 900 euro. Controleurs kijken ook of de organisator of exploitant beschikt over de vereiste Drank- en Horecawetvergunning, dan wel een ontheffing van de burgemeester. Verder wordt uiteraard gekeken of horecagelegenheden rookvrij zijn.

Tijdens het evenementenseizoen zijn controleurs van de VWA actief op Koninginnedag, Bevrijdingsfestivals en overige evenementen waar eten wordt verkocht en/of veel jongeren komen.

Meer informatie:

* Infoblad Vrijmarkten en braderieën voor eisen t.a.v. verkoop levensmiddelen en alcoholhoudende dranken.
* Bedrijvenpagina horeca

Plaats een reactie