Controle (brand)veiligheid rotterdamse kantoren en hoge woongebouwen

De gemeente Rotterdam en de Brandweer Rotterdam-Rijnmond starten in januari 2012 een gezamenlijke actie om kantoren en hoge woongebouwen in Rotterdam op brandveiligheid en de veiligheid in en om het gebouw te controleren. In totaal worden ruim 150 gebouwen bezocht. Dit jaar wordt speciaal gelet op woongebouwen tussen 50 en 70 meter hoogte. De controles zullen van te voren door middel van een brief worden aangekondigd.

Rotterdam maakt werk van (brand)veiligheid van gebouwen. Jaarlijks wordt een groot aantal gebouwen gecontroleerd op brandveiligheid en gebruiksveiligheid. Bij de controles werken gemeente, brandweer en DCMR nauw samen. De uitvoering gebeurt door de afdeling Toezicht Gebouwen van de gemeente (Stadsontwikkeling), Brandweer Rotterdam-Rijnmond afdeling TCH Stad en DMCR Milieudienst Rijnmond. Momenteel is de actie voor 2012, gericht op de Rotterdamse kantoren en hoge woongebouwen, in voorbereiding.

De actie vindt plaats in het eerste kwartaal. Als de Brandweer en Toezicht Gebouwen gebreken constateren, dan krijgen eigenaren en exploitanten in eerste instantie een termijn om deze te verhelpen.

Het gaat hierbij onder meer om vluchtwegen, aanwezigheid van brandgevaarlijke materialen, sterkte van de draagconstructies en ventilatie van ruimtes. Waar overtredingen worden geconstateerd zullen de diensten ook handhavend optreden. Met deze controle wil de gemeente bijdragen aan de brandveiligheid en gebruiksveiligheid van deze gebouwen voor gebruikers, bezoekers en personeel.

De gemeente Rotterdam is in 2003 gestart met de grootscheepse handhavingcampagne om gebouwen te controleren op brand- en gebruiksveiligheid. Ieder jaar worden een twintigtal branches of groepen van bedrijven en instellingen zoals kinderdagverblijven, horeca, gebedshuizen en scholen geïnspecteerd. Ook in 2012 vindt deze campagne plaats en werken de drie diensten gezamenlijk aan de verhoging en borging van (brand)veiligheid van Rotterdamse gebouwen.

Plaats een reactie