Continuïteit cruciale zorg bij faillissement

Wanneer zorgaanbieders in financiële problemen komen of failliet gaan, blijft de continuïteit van cruciale zorg gewaarborgd. Burgers hoeven zo niet op te draaien voor slecht management van zorgaanbieders. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Schippers en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS).

Cruciale zorg blijvend gegarandeerd
Ziekenhuizen konden al failliet gaan, maar door de kabinetsvoorstellen wordt cruciale zorg nu blijvend gegarandeerd. Patiënten hoeven zich dus niet meer ongerust te maken dat door falend beleid van zorgaanbieders de basis-spoedeisende hulp, acute verloskunde, ambulancezorg, crisisdienst binnen de GGZ of langdurige zorg niet meer geleverd kunnen worden in hun omgeving.

Vangnet cruciale zorg
Verzekeraars moeten op tijd melden wanneer zij niet meer aan hun zorgplicht kunnen voldoen. Als verzekeraars kunnen aantonen dat er geen oplossing via andere partijen mogelijk is, kan de overheid een tijdelijke ‘vangnetaanbieder’ van cruciale zorg in het leven roepen.

Plaats een reactie