Continue screening medewerkers in de kinderopvang

Het kabinet wil een continue screening van medewerkers in de kinderopvang. Als er in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) van het ministerie van Veiligheid en Justitie een melding binnenkomt van een relevant strafbaar feit, bijvoorbeeld kindermisbruik, wordt de werkgever op de hoogte gesteld.

Daarnaast zullen vanaf april 2012 bij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ook automatisch de gegevens uit andere Europese landen worden meegenomen.

Het kabinet trekt € 3 miljoen extra uit voor de toezicht en handhaving in de kinderopvang, in totaal bedraagt het budget hiervoor vanaf 2012 € 24,9 miljoen per jaar.

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie schrijven dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is een verdere invulling van de adviezen van de commissie-Gunning. Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft deze commissie ingesteld naar aanleiding van de zedenzaak bij kinderdagverblijf Het Hofnarretje in Amsterdam. In april dit jaar reageerde het kabinet op hoofdlijnen.

Met het invoeren van een permanente screening gaat het kabinet verder dan de commissie-Gunning adviseert. De commissie stelde voor om tweejaarlijks een VOG-verklaring te vragen van alle kinderopvangmedewerkers. Permanente screening is gerichter, effectiever en geeft minder rompslomp voor werknemers in de kinderopvang. Voor het instellen van deze vorm van screening is een actueel overzicht nodig van medewerkers in de kinderopvang. Dit overzicht stelt het ministerie van SZW samen met de branche op.

In april gaf minister Kamp aan het zogenaamde ‘vierogenprincipe’, waarbij er altijd minstens twee medewerkers zicht hebben op de groep, als uitgangspunt te willen nemen voor verbeteringen bij de kinderdagverblijven. De organisaties in de kinderopvang komen binnen zes maanden met een voorstel hiervoor. Lukt dat niet, dan komt het kabinet met regels.

Het overgrote deel van de aanbevelingen van de commissie-Gunning is gericht op de kinderopvangorganisaties zelf. Daar ligt primair de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en kwaliteit van de kinderopvang.

Plaats een reactie