Continue controle op medewerkers in kinderopvang

Vanaf maart 2013 worden medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen continu gecontroleerd op strafbare feiten. Om dit te realiseren, worden bestanden van gemeenten, UWV en Kamer van Koophandel aan elkaar gekoppeld.

Dit staat in het besluit continue screening waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In juli van dit jaar kondigde het kabinet de uitwerking van de continue screening al aan in een brief aan de Tweede Kamer. Vanaf 2016 worden de bestanden niet meer gekoppeld, maar is er een register van medewerkers gereed.

Zodra iemand met Justitie in aanraking komt, wordt door de Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie bekeken of diegene kan blijven werken in de kinderopvang. Als dat niet het geval is, gaat er een signaal naar de gemeente en de GGD.

De continue screening kost ongeveer € 230.000 in 2012 en € 420.000 per jaar vanaf 2013 tot de invoering van het register in 2016. De kosten worden met name gemaakt voor het ontwikkelen van het bestand van werkende personen in de kinderopvang en aanpassingen in bestaande ICT-systemen.

Met de invoering van de continue screening gaat het kabinet verder dan de commissie-Gunning in april 2011 adviseerde. Het gemeentebestuur van Amsterdam had deze commissie ingesteld naar aanleiding van de zedenzaak bij kinderdagverblijf Het Hofnarretje in Amsterdam. De commissie stelde onder meer voor aan medewerkers in de kinderopvang tweejaarlijks een Verklaring Omtrent Gedrag te vragen. De meeste andere aanbevelingen van de commissie waren gericht op de kinderopvangbranche zelf.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit na een voorhangprocedure in de Eerste en Tweede Kamer voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden.

Plaats een reactie