Contact met een zieke leerling en zijn ouders

Helaas krijgen scholen wel eens te maken met een leerling die ernstig ziek is. Door zijn ziekte kan hij mogelijk een lange tijd niet naar school komen. Voor zijn ontwikkeling is het wel heel belangrijk om contact te blijven houden met leeftijdgenoten. Ook is regelmatig contact tussen de school en de ouders van een zieke leerling van groot belang. Maar hoe doe je dat?

Voor een school kan deze situatie veel vragen opleveren:
– Hoe kan de school het contact tussen de zieke leerling en zijn klasgenoten stimuleren?
– Hoe houd je als school contact met de ouders?
– Hoe vertel je als leerkracht aan de leerlingen dat hun klasgenoot ziek is?
– Op welke manier kan de school de ouders van de andere leerlingen hier over inlichten?
– En hoe kan de school de broertjes of zusjes van een zieke leerling de aandacht bieden die zij nodig hebben?

Werkwijzer
Een nieuwe uitgave van de CED-Groep, de Werkwijzer: Contact met een zieke leerling en zijn ouders, geeft antwoord op deze en meer vragen. De Werkwijzer is bedoeld voor leerkrachten en intern begeleiders in het (speciaal) basisonderwijs, die te maken hebben of krijgen met een leerling die door ziekte een lange tijd niet naar school kan komen.

Adviezen
De Werkwijzer benoemt belangrijke aandachtspunten en geeft concrete adviezen. Het is een praktische handreiking waar scholen direct mee aan de slag kunnen. De CED-Groep ontwikkelde deze uitgave in opdracht van SVENS Stichting.

Gratis downloaden
De Werkwijzer: Contact met een zieke leerling en zijn ouders is geheel gratis te downloaden via www.cedgroep.nl/werwijzer.

Plaats een reactie