Consumentenpanel Gezondheidszorg

Het Consumentenpanel Gezondheidszorg bestaat inmiddels uit 6000 Nederlanders die regelmatig vragen beantwoorden over de gezondheidszorg, over verzekeraars, huisartsen en andere zorgverleners. Wat vinden ze ervan? Wat zijn hun verwachtingen en ervaringen? Door de forse uitbreiding van het panel is het ook mogelijk aan een deel, bijvoorbeeld alleen ouderen, een onderzoeksvraag voor te leggen.

Het Consumentenpanel Gezondheidszorg is opgericht om landelijk meningen en ervaringen te verzamelen van gebruikers van de gezondheidszorg. Dit gebeurt in peilingen. De vraagstelling is breed en gaat over de Nederlandse gezondheidszorg in het algemeen. De uitkomsten worden openbaar gemaakt in artikelen en rapporten en zijn ook te vinden via www.nivel.nl/consumentenpanel.

Uitkomsten van onderzoek binnen het panel worden gebruikt om beleid te ondersteunen dat de positie van gebruikers van de gezondheidszorg versterkt.

Samenstelling
Het Consumentenpanel Gezondheidszorg is het afgelopen jaar in omvang verdubbeld en bestaat nu uit ongeveer 6000 personen van 18 jaar en ouder. Het vormt een afspiegeling van de algemene bevolking in Nederland. Door de uitbreiding is het ook mogelijk onderzoek te doen met een deel van het panel, bijvoorbeeld ouderen, vrouwen of een andere groep. Het panel wordt regelmatig ‘ververst’ met nieuwe leden. De panelleden krijgen ongeveer drie keer per jaar een vragenlijst voorgelegd. Deze vragenlijsten worden samengesteld door het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).

Geschiedenis
Het panel is in 1992 opgericht door de Consumentenbond en het NIVEL. Vanaf 2004 heeft het NIVEL het panel onder zijn hoede. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) subsidieert de infrastructuur en per jaar twee peilingen met vragenlijsten die schriftelijk of via internet worden afgenomen. Overige peilingen worden gefinancierd door anderen die graag onderzoek met het panel willen uitvoeren. Afgelopen jaar is binnen het panel onder meer onderzoek gedaan naar de visie op het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen, de telefonische bereikbaarheid van huisartsen en het wisselen van zorgverzekeraar.

Onderzoek doen met het Consumentenpanel Gezondheidszorg
Alle informatie over het panel is te vinden in het basisrapport (zie rechtsboven). Ook kunt u daarin lezen hoe u gebruik kunt maken van het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Plaats een reactie