Consumentenbond erkent verbeterde veiligheid van kipfilet

De Consumentenbond concludeert terecht, dat het probleem van salmonella op kip nagenoeg is opgelost dankzij jarenlange inspanningen van de pluimveesector. Resistentie van bacteriën (ESBL’s) tegen antibiotica is een belangrijk aandachtspunt. De komende tijd neemt de pluimveesector aanvullende maatregelen om het gestelde doel van 50% reductie in 2013 te behalen en na 2013 het antibioticagebruik nog verder terug te dringen.

Naast de inspanningen om het antibioticagebruik fors te verminderen, speelt de pluimveesector al enige jaren in op de consumentenvraag naar welzijnsvriendelijker geproduceerd kippenvlees. Er is al een grote variatie aan kipproducten op de markt beschikbaar, zoals scharrel- en biologisch kippenvlees, dat tegemoet komt aan maatschappelijke wensen op het gebied van dierwelzijn. In de meeste gevallen zijn deze producten gewaardeerd met één of meer sterren van het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. Uit meetgegevens blijkt dat de consument dit steeds meer weet te waarderen. Zo is de afzet in dit segment in 2011 ruim 50% gegroeid ten opzichte van 2010. Deze inspanningen vanuit de sector zullen meer succes opleveren naarmate de consument bereid is hiervoor vaker te kiezen

De consument heeft door zelf deze producten te kopen de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het niveau van dierenwelzijn. Hierop zijn de acties van Wakker Dier gericht en LTO ziet dit als een ondersteuning van haar inzet. De Consumentenbond zou daar gezien haar voorlichtende taak ook meer aandacht aan kunnen besteden. Overigens geeft het onderzoek van de Consumentenbond aan, dat de welzijnsvriendeljjke producten niet per definitie vrij zijn van bacteriën.

ESBL’s zijn voor de pluimveesector een relatief nieuw probleem. Bacteriën met ESBL’s komen namelijk wereldwijd voor, zowel bij mens als bij dier. Er zijn diverse bronnen voor ESBL-besmettingen bij de mens, zoals humaan gebruik van antibiotica, ziekenhuisbezoek, besmetting in het buitenland en overdracht door voedsel(bereiding). Zowel vlees als groenten kunnen bacteriën met ESBL bevatten. Kippenvlees blijft een veilig product, mits met zorg bereid.

Tip van de redactie: Hoe bereid ik een hele kip op de BBQ?

Plaats een reactie