Consument onbekend met nieuwe vergoedingen in de hoorzorg

Veel mensen met gehoorschade lopen onnodig lang met gehoorproblemen rond. Eén van de redenen is dat een grote meerderheid niet weet welke vergoedingen er voor hoortoestellen gelden. Hierdoor bestaat er een grote kans dat de aanschaf van een hoortoestel wordt uitgesteld waardoor problemen kunnen verergeren.

Uit onderzoek, dat in opdracht van Beter Horen is uitgevoerd, blijkt dat 65% van de ondervraagden niet of nauwelijks op de hoogte is van de nieuwe vergoedingen voor hoorzorg.

Onwetendheid over hogere vergoeding
Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de doelgroep (65%) niet weet dat men alleen in aanmerking kan komen voor de maximale vergoeding van 75% als men een hoortoestel koopt bij een audicien waarmee de zorgverzekeraar van de consument een contract heeft afgesloten.

Deze nieuwe vergoeding van maximaal 75% is in veel gevallen vele malen hoger dan de vergoeding die tot 1 januari 2013 gold en maximaal 509,50 euro per hoortoestel bedroeg. Door deze nieuwe vergoedingsregel en door aangepaste tarieven is de prijs voor een hoortoestel voor de consument veelal lager geworden. Door de minimale eigen bijdrage van 25% bij een basiszorgverzekering lijkt het erop dat consumenten denken dat hoorzorg juist duurder is geworden.

Dat zou een reden kunnen zijn om de aanschaf van een hoortoestel uit te stellen. Zeker in een tijd van economische achteruitgang waarin consumenten extra op hun uitgaven letten. Als gevolg daarvan kan het sociaal isolement waarin iemand terecht komt wanneer gehoorschade niet wordt aangepakt verergeren en invloed hebben op werk en inkomen.

Nieuwe regels
Sinds 1 januari 2013 zijn de vergoedingen voor hoortoestellen aangepast en krijgt de consument vanuit de basiszorgverzekering geen vaste vergoeding meer voor een hoortoestel. Hierdoor is volledige vergoeding voor een hoortoestel inclusief alle zorgdienstverlening daaromheen vanuit de basiszorgverzekering niet meer mogelijk, maar krijgt de consument maximaal 75% vergoed voor een categorie toestel waarvan op basis van het Hoorprotocol is vast komen te staan dat het een adequate oplossing is.

Bovendien dient de audicien een overeenkomst met de zorgverzekeraar te hebben afgesloten voor de betreffende categorie om als consument voor de maximale vergoeding in aanmerking te komen. Veelal ontvangt de consument een lagere vergoeding indien het hoortoestel wordt aanschaft bij een audicien die geen contract heeft met de zorgverzekeraar. Bijna 90 procent van de ondervraagden die in aanraking zijn geweest met hoorzorg geeft aan nog nooit van het Hoorprotocol dat op 1 januari 2013 is ingevoerd gehoord te hebben, laat staan een idee te hebben wat het precies inhoudt.

Dorenda Nefkens, directeur marketing en communicatie van Beter Horen: “Het onderzoek laat zien dat consumenten te weinig op de hoogte zijn van de nieuwe regels voor de vergoeding van een hoortoestel. Hierdoor stellen ze de aanschaf ervan onnodig uit met alle gevolgen van dien voor zowel de consument als zijn of haar omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het niet meer naar verjaardagen gaan of geen vakantie met anderen meer willen vieren”.

Plaats een reactie