Consument kiest eindelijk zelf ‘Top 30 ziekenhuizen’

Iedere consument kan nu de eigen ‘Top 30 Beste Ziekenhuizen’ bepalen. De website www.dr-yep.nl biedt een nieuwe toepassing waarbij het belang van zeven verschillende criteria aangegeven kan worden. Wat vindt men belangrijker? Financiën, klantvriendelijkheid, goede faciliteiten, ’transparantie’ of toch kwaliteit van zorg? De module rekent vervolgens automatisch een Top 30 uit met de achterliggende database van zorggids Dr. Yep.

Tot nu toe werden ‘ziekenhuisranglijstjes’ opgesteld via ingewikkelde methodes, met discutabele keuzes door onbekende cijferaars. Het is voor het eerst dat iedere consument nu zelf zijn of haar mening kan geven om tot een eigen ranglijst te komen. Met schuifjes kan worden aangeven voor hoeveel procent een criterium meetelt. Het gaat om: kwaliteit van zorg, patiënttevredenheid, faciliteiten voor patiënten, financieel resultaat en reserves, ziekteverzuim personeel, kwaliteit website en openheid naar buiten.

Iedere stem telt
Op de website www.dr-yep.nl maakt Jaargids Dr. Yep 2011 de eigen ‘weging’ bekend, maar stelt die hiermee direct ter discussie. Iedere consument die wegingscores inbrengt kan de eigen ranglijst met een PDF opslaan. Iedere ranglijst wordt bij Dr. Yep verwerkt. Die opgeslagen ranglijsten van consumenten en patiënten in Nederland worden gebruikt voor de nieuwe Top 30 ranglijst van de Dr. Yep Jaargids 2012. Zo bepaalt de consument wat men belangrijk vindt bij het beoordelen van ziekenhuizen.

Wat zegt een ziekenhuis ranglijst?
Volgens John Lebbink, neuroloog en eindredacteur van Dr Yep, zegt de Dr. Yep Top 30 alleen iets over de algemene bedrijfsvoering: “Consumenten kiezen niet op ziekenhuislijstjes. Een ziekenhuis dat laag eindigt kan topzorg leveren op het gebied van borstkankerbehandeling of spataderzorg met een topbehandelteam. Het is een denkfout om resultaten van behandeling van aandoeningen te mixen en dan ziekenhuizen daarop als geheel te beoordelen. En het is schadelijk om ziekenhuizen in zo’n lijst onderaan te laten bungelen, alsof de zorg daar dan slecht zou zijn, het is nietszeggend. De methode klopt niet, maar de pers komt graag dat ‘slechtste ziekenhuis’ bezoeken. En leg dan maar eens aan patiënten uit dat die methodes rammelen. Vandaar dat Dr. Yep beoordeelt op algemene criteria en een top 30 brengt met louter de beste presteerders. Er zijn geen verliezers”.

Plaats een reactie