Congres Patiëntveiligheid op 16 juni 2011

Op donderdag 16 juni 2011 organiseert de Inspectie voor de Gezondheidszorg in de Doelen te Rotterdam voor de negende maal het jaarlijkse congres over patiëntveiligheid, dit maal onder de titel: “Patiëntveiligheid in opleiding en onderwijs: Voorwaarde voor kwaliteit”

Patiëntveiligheid staat nu ruim tien jaar in de belangstelling. De aandacht voor patiëntveiligheid in opleiding en onderwijs ontwikkelt zich, maar kan en moet beter. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is van mening dat patiëntveiligheid in opleiding en onderwijs een cruciale plaats in moet nemen. Voor artsen en de verpleegkundigen in opleiding en de medisch en verpleegkundig specialist in opleiding moet veilig werken een vanzelfsprekendheid zijn. Zodanig dat daarmee vermijdbare schade aan de patiënt kan worden voorkomen. Dit congres is gewijd aan het vergroten van de aandacht voor patiëntveiligheid in initiële en vervolgopleidingen voor artsen en verpleegkundigen.

Op het congres zullen verschillende key-note speakers aan de meer algemene aspecten van het onderwerp aandacht schenken.

Op het congres kan een keuze gemaakt worden uit een aantal uitdagende deelsessies, die onder meer ingaan op voorbeelden van uitwerkingen in de praktijk aan de verschillende faculteiten, onderwijsinstituten en zorginstellingen.

Het congres is bedoeld voor opleiders, opleidingscoördinatoren, onderwijskundigen, docenten, medische en zorgprofessionals, raden van bestuur, maar ook studenten die betrokken zijn bij de ontwikkeling en evaluatie van hun onderwijs.

Voor artsen en verpleegkundigen zal accreditatie van het congres aangevraagd worden.

Op dit congres zal voor de derde maal de IGZ ZorgVeiligPrijs worden uitgereikt. Tot 15 maart 2011 kunnen geïnteresseerden die daarvoor in aanmerking willen komen hun product, idee, initiatief, enz. inzenden.

Meer informatie en aanmelden

Eind april opent de inschrijving. Voor informatie over het programma en de wijze van inschrijving is het email adres congres2011@igz.nl beschikbaar.

Plaats een reactie