Eerste landelijke congres Health Literacy

Het NIGZ organiseert op 9 september het eerste Nederlanse congres Health Literacy (gezondheidsvaardigheden). Anderhalf miljoen mensen in Nederland zijn amper of niet gezondheidsvaardig, met alle gevolgen vandien. De belangstelling voor dit thema is groeiende, zowel in Nederland als daarbuiten.

Anderhalf miljoen mensen in Nederland zijn functioneel analfabeet. Dit heeft ook grote invloed op hun gezondheidssituatie. Ze hebben moeite met het zoeken en begrijpen van gezondheidsinformatie en durven vaak geen vragen te stellen over gezondheid en ziekte. Voorlichting, communicatie, behandelingsvoorschriften en -adviezen komen niet of slecht bij hen aan. Ze kunnen amper kiezen in de zorg, de regie voor gezondheid in eigen hand nemen en zelfmanagement organiseren. Deze mensen missen gezond­heidsvaardigheden.

De aandacht voor gezondheidsvaardigheden groeit sterk, zowel in Nederland als internationaal. Daarom heeft het gezondheidsinstituut NIGZ het initiatief genomen een congres over dit thema te organiseren. Bij de voorbereiding en uitvoering van dit congres werken we samen met verschillende partners in de zorg en gezondheidsbevordering.

Op dit eerste landelijk congres maken we de stand van zaken op. Waar staan we in Nederland? Hoe is de situatie in landen als de UK, VS en Australië, waar men voorop loopt? Deelnemers worden geïnformeerd over praktische tools voor de praktijk van alledag.

Het congres is bedoeld voor iedereen die zich professioneel bezig houdt met communicatievraagstukken in de zorg en gezondheidsbevordering. En voor de professional die met gezondheidsvaardigheden aan de slag wil om zo de eigen effectiviteit te vergroten: de medisch specialist, huisarts, verpleegkundige, POH’er, gezondheidsvoorlichter, kwaliteitsfunctionaris.

Het congres vindt plaats op 9 september. Medio mei zijn het definitieve programma en de locatie bekend. Wilt u op de hoogte blijven of het congres bezoeken? Ga dan naar www.gezondheidsvaardig.nl.

Plaats een reactie