Conferentie over patiëntveiligheid bij kwetsbare ouderen

Bij een conferentie over functieverlies van ouderen na een ziekenhuisopname komen drie NPO-projecten aan bod. De conferentie ‘Kwetsbaarheid in beweging’, georganiseerd door het VMS Veiligheidsprogramma, geeft inzicht in de risico’s rondom het zorgproces van kwetsbare ouderen. Hoe herken je risicofactoren? En hoe zijn de risico’s vervolgens te beheersen?

Bij ouderen is sprake van 30 tot 60 procent onherstelbaar functieverlies als gevolg van complicaties tijdens een ziekenhuisopname. Een deel van de ouderen kan door complicaties die zijn ontstaan niet meer terug naar huis. Daarom hebben ziekenhuizen die deelnemen aan het VMS Veiligheidsprogramma de patiëntengroep ‘Kwetsbare ouderen’ aangewezen als een van de thema’s waarop zij betere patiëntveiligheid willen realiseren. Hun doel: geen vermijdbaar functieverlies bij klinische patiënten van 70 jaar en ouder.

Op tijd herkennen
Een belangrijke eerste stap bij het bereiken van dit doel is vroegtijdige herkenning van risicofactoren, die de toestand van de patiënt en zijn kansen op goed herstel verslechteren. De conferentie geeft daarin inzicht, net als in methoden, praktijkvoorbeelden en ervaringen. Onder meer van experts op het gebied van kwetsbare ouderen en van ziekenhuizen die succesvol bezig zijn met de invoering van interventie.

NPO-projecten
Ook drie NPO-projecten hebben tijdens het congres de aandacht. Bijvoorbeeld het HerstelZorgProgramma van netwerk Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland, dat het uitgangspunt heeft de zorg rondom de oudere zo te organiseren dat deze optimaal kan herstellen van een ziekenhuisopname. En het project Transmurale zorgbrug tussen eerste en tweede lijn van Kring Ouderenzorg AMC en partners, dat het effect onderzoekt van inzet van een wijkverpleegkundige tijdens en na ziekenhuisopname. Tot slot vertellen onderzoekers van Zorg en Welzijn Netwerk Nijmegen over de Zorg- en Welzijnsstandaard, die zich richt op een samenhangend zorg- en welzijnsaanbod uit eerste en tweede lijn.

Voor wie?
De conferentie is bedoeld voor de verpleegkundigen, geriaters, medisch specialisten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen, diëtisten, managers en kwaliteitsadviseurs uit het ziekenhuis die aan de slag zijn of willen met het thema Kwetsbare Ouderen.

Meer informatie
De conferentie vindt plaats op donderdag 8 september in Utrecht. Lees meer over de conferentie op de website van het VMS Veiligheidsprogramma.

Plaats een reactie