Verburg organiseert internationale conferentie over landbouw, voedselzekerheid en klimaat

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat begin november een grote internationale conferentie organiseren over landbouw, voedselzekerheid en klimaat. Dat heeft zij vandaag bekend gemaakt aan de vooravond van de vergadering van de VN-commissie voor Duurzame ontwikkeling in New York.

Deze conferentie vindt plaats in Den Haag. De afspraken die hier worden gemaakt, kunnen een bijdrage leveren aan een mogelijk klimaatakkoord van de grote klimaatconferentie in december in Mexico.

Minister Verburg: “Duurzame landbouw kan een bijdrage leveren aan het voeden van de groeiende wereldbevolking. Landbouw geeft een stevige economische basis voor elk land. Door goede, duurzame landbouw verbetert de opbrengst per hectare, kan er meer CO2 worden opgenomen en wordt een halt toegeroepen aan verdroging, erosie en het verlies van biodiversiteit. Landbouw is een deel van de oplossing voor de gevolgen van de klimaatverandering.”

Nederland organiseert de conferentie samen met internationale organisaties zoals de FAO en de Wereldbank en andere landen zoals Noorwegen, Nieuw Zeeland en Ethiopië. De conferentie zal afspraken opleveren voor de duurzame ontwikkeling van de landbouw over de hele wereld. Daardoor komt het wereldvoedselprobleem dichter bij een oplossing én wordt een bijdrage geleverd aan het verminderen van klimaatverandering. Het afgelopen jaar heeft minister Verburg als voorzitter van de VN-commissie voor duurzame ontwikkeling deze kans voor de landbouw bij verschillende internationale organisaties onder de aandacht gebracht. Zo gaat de FAO een landbouw- en klimaatfonds oprichten en is er binnen de OESO meer aandacht voor duurzame landbouw als stevige economische basis, voor het versterken van de voedselzekerheid en het tegengaan van klimaatverandering.

Op de conferentie worden zo’n 600 vertegenwoordigers verwacht van internationale organisaties, verschillende landen, maar ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Op die manier kunnen praktische afspraken worden gemaakt. In december, op de vervolg-klimaatconferentie van Kopenhagen, in Cancun in Mexico kunnen de afspraken van de Haagse conferentie een onderdeel vormen van het hele klimaatpakket, gericht op concrete uitvoering.

Minister Verburg spreekt woensdag op de openingsvergadering van de CSD-18 in New York. Daar zal zij de resultaten van haar voorzitterschap in het afgelopen jaar bekend maken en deze internationale conferentie aankondigen.

Plaats een reactie