Concentratie klinische longgeneeskunde in ZGT Almelo

Met ingang van 1 maart 2012 concentreert ZGT de klinische longgeneeskunde in Almelo. Voor de poliklinische zorg, dus voor een polikliniekbezoek aan de longarts, een longfunctieonderzoek en voor andere poliklinische behandelingen, kunnen de patiënten op beide locaties terecht. Voor een ziekenhuisopname kunnen longpatiënten vanaf 1 maart terecht in ZGT Almelo.

Door deze concentratie ontstaat één zeer deskundig en gespecialiseerd team van longverpleegkundigen. Door optimaal gebruik te maken van de kennis en kunde op het terrein van de longgeneeskunde kunnen we onze patiënten nog beter bedienen en nog efficiënter werken.

Aanleiding
Met deze concentratie sluit ZGT beter aan bij de landelijke ontwikkelingen. De overheid legt meer en meer financiële maatregelen op en stelt steeds hogere kwaliteitseisen. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om efficiënt te werken. We denken dat we met deze concentratie nog beter kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg voor longgeneeskunde in de regio kunnen leveren.

ZGT is een gastvrij en deskundig ziekenhuis waar patiënten in goede handen zijn. Uitgangspunt daarbij is, dat ZGT één ziekenhuis is met twee locaties. We stellen ons daarbij steeds de vraag welke zorg we in dit kader op beide of beter op één van beide locaties kunnen aanbieden. Grondregel is dat de patiënt voor de eerste hulpvraag, dus voor polikliniekbezoek, op beide locaties terecht kan. Voor de klinische zorg betekent dit, dat deze steeds meer op een van beide locaties wordt geconcentreerd. Zo werden eerder bijvoorbeeld de bariatrische chirurgie en de klinische orthopedie ondergebracht in ZGT Hengelo en de klinische neurologie in ZGT Almelo.

ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo

Plaats een reactie