Concentratie acute en klinische cardiologie in Arnhem

De cardiologische ziekenhuiszorg in de regio Arnhem en De Liemers wordt met ingang van 1 februari 2012 anders verdeeld over de verschillende locaties van Rijnstate. De acute harthulp en de verpleegafdeling Cardiologie van het ziekenhuis in Zevenaar worden verplaatst naar Arnhem. Ook voor een hartcatheterisatie moeten Liemerse patiënten voortaan naar Arnhem. Cardiologen blijven wel poliklinische zorg bieden in Zevenaar, evenals op de andere 4 locaties van Rijnstate.

De aanleiding voor de concentratie van deze cardiologische zorg is de voorgenomen sluiting van de Spoedeisende Hulp in Zevenaar en de noodzaak tot bezuinigen. Zodra de Spoedeisende Hulp in Zevenaar gesloten wordt, gaan alle acute cardiologische aandoeningen direct naar Arnhem. Aangezien de verpleegafdeling Cardiologie in Zevenaar voor ruim 80% gevuld wordt door deze acute patiënten, zal na sluiting van de Spoedeisende Hulp een groot deel van de bedden leeg komen te staan.

Het is financieel niet meer verantwoord en haalbaar om op twee locaties in de regio de dure cardiologische voorzieningen aan te bieden. Door concentratie van deze voorzieningen op één locatie kan Rijnstate een aanzienlijke bezuiniging realiseren. Ook hartcatheterisaties worden daarom niet meer in Zevenaar aangeboden. De hartkatheterisatiekamer in Zevenaar is aan vervanging toe en door catheterisaties naar Arnhem te verplaatsen, bespaart Rijnstate de investering in de benodigde nieuwe apparatuur.

Versneld door krappe personele bezetting
Oorspronkelijk was het plan deze concentratie te laten plaatsvinden per 1 april 2012, gelijktijdig met de sluiting van de Spoedeisende Hulp in Zevenaar. Per 1 februari ontstaat echter een te krappe personele bezetting op de verpleegafdeling Cardiologie van het ziekenhuis in Zevenaar, waardoor het niet verantwoord is om patiënten met hartproblemen hier nog op te nemen. Daarom is (vooruitlopend op de definitieve besluitvorming over de concentratie) besloten vanaf 1 februari al een opnamestop in te voeren: er worden vanaf dat moment geen cardiologische patiënten meer opgenomen op de verpleegafdeling in Zevenaar.

Wat betekent dit voor onze patiënten?
– Hartpatiënten worden vanaf 1 februari niet meer opgenomen in Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar, maar in Rijnstate Arnhem. De Verpleegafdeling Cardiologie in Zevenaar (11 bedden) wordt gesloten. In Arnhem wordt de verpleegafdeling Cardiologie uitgebreid om de Liemerse patiënten te kunnen opvangen.
– Ook patiënten met acute hartproblemen moeten per 1 februari naar de Eerste Harthulp in Arnhem worden verwezen/gebracht.
– Hartcatheterisatie vindt alleen nog plaats in Arnhem.

Patiënten kunnen nog wel in het ziekenhuis in Zevenaar terecht voor een poliklinische afspraak met hun cardioloog en voor echo-onderzoek, fietstesten en dergelijke. Ook de hartrevalidatieprogramma’s en hartfalenpolikliniek blijven ongewijzigd in Zevenaar.

Acute opvang hartpatiënten geborgd
De ambulancedienst, de huisartsen en onze cardiologische patiënten in De Liemers zijn over deze ontwikkelingen geïnformeerd en geïnstrueerd. Samen zorgen we ervoor dat patiënten met hartklachten direct op de juiste plek worden opgevangen.

Wat betekent dit voor onze medewerkers?
De medewerkers van de acute harthulp en de verpleegafdeling Cardiologie in Zevenaar gaan samen met de medewerkers van deze afdelingen in Arnhem in reorganisatie. Op basis van het voorliggende reorganisatieplan is de verwachting dat we in de nieuwe situatie 13 fte minder nodig hebben. Dit betekent, zoals wij nu kunnen inschatten, dat dit uitsluitend gevolgen heeft voor een deel van de medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Zij worden boventallig.

Met deze medewerkers gaat Rijnstate op zoek naar een passende functie binnen Rijnstate. Medewerkers zijn in bijeenkomsten op 19 en 20 januari geïnformeerd.

Definitieve besluitvorming
Rijnstate is van plan deze wijzigingen definitief door te voeren. De plannen zijn nu in een voorgenomen besluit aan de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad van Rijnstate voorgelegd voor advies. De besluiten kunnen pas definitief worden na instemming door deze medezeggenschapsraden.

Plaats een reactie