Computermodel voor het simuleren van hartafwijkingen

Onderzoekers van het Maastricht UMC+ hebben een interactief hulpmiddel ontwikkeld voor een beter begrip van de hart- en vaatfysiologie. Met het computerprogramma CircAdapt kan de gebruiker bijvoorbeeld hartafwijkingen nabootsen om vervolgens onder andere de stroomsnelheid, bloedvolumes en druk te simuleren.

Het interactieve hulpmiddel is primair bedoeld voor educatieve doeleinden en wetenschappelijk onderzoek, maar kan in de toekomst ook door cardiologen in de kliniek worden ingezet. In het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift European Heart Journal publiceren de onderzoekers over het simulatie hulpmiddel.

CircAdapt is een eenvoudig computermodel dat ‘real life’ cardiovasculaire situaties kan nabootsen. Daarvoor zijn tal van factoren meegenomen om deze omstandigheden zo realistisch mogelijk te maken. Zo is de gebruiker in staat om hartkleppen, hartboezems, verschillende (slag-)aderen, holtes en zogenoemde shunts (abnormale verbindingen) te beïnvloeden en de gevolgen voor stroomsnelheid, bloedvolumes en druk grafisch inzichtelijk te maken. Dat geeft een beter begrip dan bijvoorbeeld het signaal dat van een echo afkomstig is.

Complex hart
“Het is eigenlijk verbazingwekkend dat 99 van de 100 mensen een correct werkend harthebben,” zegt kindercardioloog Tammo Delhaas. “Het cardiovasculaire systeem is namelijk erg complex. In het jonge kinderhart bestaan bijvoorbeeld veel verbindingen die op latere leeftijd dichtgroeien. Soms gaat dat fout. Met het simulatiemodel kunnen we die situaties nabootsen.” Het computerprogramma kan de gevolgen van elke vorm van hartwijking simuleren: van een slecht functionerende hartspier tot aan een te hoge bloeddruk in de longen.

Hulpmiddel voor de cardioloog
Hoewel CircAdapt primair is ontwikkeld als hulpmiddel voor artsen in opleiding en voor onderzoeksdoeleinden, zijn ook cardiologen gebaat bij het hulpmiddel: “Uiteindelijk levert het namelijk ook een voordeel op voor patiënten, omdat individuele en specifieke aandoeningen eerst gesimuleerd kunnen worden,” zegt Joost Lumens, één van de ontwikkelaars. “Een mogelijke behandeling kan dan ook eerst worden getoetst. Door het gratis aan te bieden hopen we dat het programma zodoende doorsijpelt in de cardiologische gemeenschap.”

Het computerprogramma CircAdapt is gratis te downloaden via www.circadapt.org.