Computer zoekt nieuwe medicijnen tegen ontstekingen

Chemicus Enade Istyastono van de Vrije Universiteit in Amsterdam gebruikte in zijn promotieonderzoek computertechnieken om mogelijke nieuwe medicijnen te vinden tegen ontstekingen, astma, allergische rhinitis en jeuk. De computer berekent de moleculaire eigenschappen van de plaats waar medicijnen aan de receptor binden en hun werk doen. Vervolgens selecteerde de computer stoffen die precies op de receptor passen en dus mogelijk als medicijn kunnen werken.

Farmacochemicus Istyastono deed zijn onderzoek naar de histamine H4 receptor (H4R). Deze werd in 2000 ontdekt en speelt naar verluidt een belangrijke rol bij ontstekingen. Stoffen die aan H4R binden beïnvloeden de werking van H4R, waardoor ze mogelijk als medicijn kunnen werken. De vraag is alleen welke stoffen aan de receptor binden. Om daar achter te komen gebruikte Istyastono computersoftware die de moleculaire eigenschappen van H4R kan berekenen en vervolgens kan achterhalen welke van de 13 miljoen bekende stoffen mogelijk aan de receptor kunnen binden en misschien als een nieuw medicijn tegen o.a. ontstekingen kunnen dienen. Dit is te vergelijken met het zoeken naar sleutels voor een slot.

Met behulp van de computer selecteerde Istyastono 23 stoffen, waarvan zes de werking van H4R actief beïnvloeden. Of deze stoffen daadwerkelijk als nieuwe medicijnen gebruikt kunnen worden zal uit toekomstig onderzoek moeten blijken. Gebruik van dergelijke computertechnieken maakt het zoeken naar nieuwe medicijnen echter veel efficiënter dan voorheen. Onderzoek naar de H4R binnen het Amsterdam Institute for Molecules, Medicines & Systems (AIMMS) heeft eerder geleidt tot de VU spin off Griffin Discoveries, die momenteel in samenwerking met de VU-chemici zorgt voor verdere commerciële ontwikkeling van H4R stoffen.

Promotie
Promovendus: E.P. Istyastono
Proefschrift: Computational Studies of the Histamine H4 Receptor-Ligand Interactions
Promotor:prof.dr. R. Leurs
Datum: 23-05-2012, 11.45 uur

1 gedachte over “Computer zoekt nieuwe medicijnen tegen ontstekingen”

Plaats een reactie