Computer snapt nu ook het gevoel van mensen

De computer is weer menselijker geworden. Informaticus Umair Muhammad ontwikkelde computermodellen met aanpassingsvermogen, emoties en rationaliteit. Zij kunnen mensen persoonlijk ondersteunen wanneer ze besluiten moeten nemen waarbij ze hun volledige aandacht nodig hebben.

Het computermodel verzamelt informatie op maat over een persoon, zoals waar diegene naar kijkt en zijn aandacht op richt. Met die gegevens kan het model proefpersonen in een experiment helpen onderscheid te maken tussen bondgenoten en vijanden. Het model helpt de proefpersonen vervolgens te besluiten wie ze uit moeten schakelen.

Voor de modellen zijn theorieën gebruikt uit de biologie, neurologie, psychologie en sociologie. Deze modellen zijn vervolgens in ambient agents geprogrammeerd. In de informatica is een agent een systeem dat flexibel en zelfstandig actie kan ondernemen in een veranderende, onvoorspelbare en open omgeving. De ontwikkelde modellen tonen aan dat het mogelijk is dat ambient agents zich bewust kunnen zijn van bepaalde menselijke eigenschappen en hun omgeving.

Uiteindelijk is het de bedoeling om modellen te ontwikkelen die menselijke processen zo goed mogelijk nabootsen, zodat ambient agents qua gevoel en cognitie sterk overeenkomen met echte mensen.

Promotie
Promovendus: M. Umair
Proefschrift: Adaptive, Emotion, and Rationality in Human and Ambient Agent Models
Promotor: prof.dr. J. Treur
Faculteit: Exacte Wetenschappen
Datum: 06-02-2012

Plaats een reactie