Compressiekousen beste oplossing tegen oedeem

Goed gebruik van compressiekousen leidt tot minder oedeem na perifere bypassoperaties dan het gebruik van ‘intermitterende pneumatische compressie’. Tot deze verrassende conclusie komt Alexander te Slaa in zijn proefschrift.

Hij analyseerde meer dan honderd patiënten die in het Amphia ziekenhuis in Breda werden geopereerd vanwege een ernstige vorm van vaatlijden.

Intermitterende pneumatische compressie is een beproefde methode om zwelling te reduceren na chirurgische ingrepen aan knieën of heupen. Tevens kan het toegepast worden om de genezing van chronische wonden te ondersteunen zoals gezien wordt bij patiënten die lijden aan vaatziekten.

Het was verrassend dat het toepassen van intermitterende compressie na vaatoperaties leidde tot meer oedeem dan het gebruik van compressiekousen. Postoperatief gebruik van compressiekousen lijkt dan ook de aangewezen methode om oedeem te behandelen.

Promotiegegevens
Promovendus: Alexander te Slaa
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Current peripheral bypass surgery: various clinical studies
Promotor 1: Prof. dr. F.L. Moll
Copromotor 1: Dr. L. van der Laan
Datum en tijd: 24/3/2011, 14:30
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie