Commissie schadeafhandeling beroepsziekten van start

De commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten is vrijdag 5 juli 2019 voor het eerst bijeengekomen. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wenst de commissie veel succes met hun werkzaamheden en ziet met belangstelling uit naar het advies.

Samenstelling commissie

Voorzitter van de commissie is Ton Heerts. De commissie bestaat verder uit: Michaël van Straalen op voordracht van de private werkgeversvertegenwoordiging; Mariënne Verhoef op voordracht van de publieke werkgeversvertegenwoordiging; Ton Hartlief op voordracht van de werknemersvertegenwoordiging en Carla Klaassen als deskundige.

Advies

Schadeafhandelingen van beroepsziekten zoals ziekten die veroorzaakt zijn door Chroom-6, moeten in de toekomst gemakkelijker worden; minder ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend. De commissie komt met voorstellen om het proces van het verhalen van schade voor slachtoffers van beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen gemakkelijker te maken. De commissie komt met voorstellen voor alle werkenden.

De commissie zal vóór 31 december 2019 haar advies uitbrengen.

Plaats een reactie