Combinatietherapie GLP-1 analoog met insuline wordt langer vergoed

Diabetesvereniging Nederland (DVN) heeft bericht ontvangen van het ministerie van Volksgezondheid dat de combinatietherapie GLP-1 analoog met insuline langer vergoed wordt. Deze vergoeding geldt alleen voor mensen die voor 1 mei 2011 met deze therapie zijn begonnen; voor hen zou de vergoeding per 1 januari 2012 aflopen. DVN is erg blij met dit nieuws; de inspanningen achter de schermen hebben een mooie vrucht afgeworpen. DVN ziet uit naar een snelle beslissing over de definitieve vergoeding van de therapie voor deze groep patiënten en voor de groep die na 1 mei ook gebaat zou zijn geweest met deze therapie.

DVN heeft zich geheel 2011 achter de schermen ingezet om ervoor te zorgen dat de vergoeding opnieuw verlengd wordt. Zo heeft DVN al in februari bij het ministerie gepleit voor verlenging van de vergoeding voor de combinatietherapie GLP-1 analoog met insuline (Liraglutide en Exenatide, ofwel Victoza® en Byetta®). Deze combinatietherapie werkt goed bij mensen met diabetes type 2, waarbij de gevoeligheid voor insuline sterk is afgenomen. De huidige aangeboden behandeling voor deze groep, een combinatietherapie met metformine, werkt minder goed op de lange termijn. DVN spreekt niet alleen met het ministerie en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) maar ook met de fabrikanten over goede beschikbaarheid van deze therapie.

Het ministerie maakt bekend, dat het CVZ zal moeten beoordelen of de beperking van de vergoeding van de combinatietherapie kan komen te vervallen. ‘Totdat het CVZ hierover een uitspraak heeft gedaan, zal de beperking blijven bestaan. De overgangsregeling wordt echter wel verlengd. Dit betekent dat voor de patiënten die voor 1 mei 2011 op de combinatie gezet zijn, deze combinatie vergoed blijft na 1 januari 2012 totdat het CVZ een uitspraak heeft kunnen doen.’

Diabetesvereniging Nederland blijft pleiten voor een definitieve vergoeding voor ten minste de bestaande groep patiënten. Overzetting naar traditionele therapieën werkt voor deze mensen zeer demotiverend om het leven met diabetes goed op te pakken. DVN wil voorkomen dat de gezondheid van deze groep mensen verder verslechtert.