Collecteren voor gehandicapte sporters

Duizenden collectanten gaan 7 tot en met 13 april 2013 collecteren voor Fonds Gehandicaptensport.

Collecteweek Fonds Gehandicaptensport

Dit doen zij om zoveel mogelijk geld op te halen voor gehandicaptensport zodat iedereen met een handicap overal kan (blijven) sporten.

Fonds Gehandicaptensport steunt zowel sporters met een lichamelijke-, zintuiglijke- als een verstandelijke handicap door het geven van subsidies voor het aanbrengen van bouwkundige aanpassingen in sportaccommodaties, aangepast sportmateriaal, hulpmiddelen om een sport te kunnen beoefenen, extra begeleiding en het organiseren van sportevenementen.

Om als gehandicapte te kunnen sporten, is meer nodig!

  • Om als gehandicapte te kunnen sporten is aangepaste accommodatie nodig.
  • Om als gehandicapte te kunnen sporten is aangepast sportmateriaal nodig.
  • Om als gehandicapte te kunnen sporten is begeleiding nodig.
  • Om als gehandicapte te kunnen sporten moeten activiteiten en evenementen worden georganiseerd.

Dit alles vergt niet alleen een enorme inzet en tijd van familie, vrijwilligers en sportverenigingen, maar ook veel geld. Daarom organiseert Fonds Gehandicaptensport ook dit jaar weer de collecte. Hiervoor zet het collecteteam van vrijwillige collectecoördinatoren en collectanten en medewerkers van Fonds Gehandicaptensport zich met veel enthousiasme in.

Geeft u tijdens de nationale collecteweek aan Fonds Gehandicaptensport? Wij hopen het, want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat gehandicaptensport voor iedereen mogelijk wordt gemaakt!

Plaats een reactie