Cognitie en ADHD: nature, nurture of samenspel?

ADHD is een sterk erfelijke aandoening die zich kenmerkt door aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactief gedrag. Ook ervaren kinderen met ADHD veel cognitieve problemen, bijvoorbeeld met hun werkgeheugen en functies die het gedrag sturen.

Behalve erfelijke aanleg (nature) spelen ook omgevingsfactoren (nurture), waaronder roken tijdens de zwangerschap, een belangrijke rol in het ontstaan van ADHD. Daarnaast is er een ingewikkeld samenspel tussen genen en omgevingsfactoren.

Marieke Altink onderzocht in hoeverre nature, nurture en hun samenspel van invloed zijn op het cognitief functioneren van kinderen met en zonder ADHD.

Hieruit blijkt dat kinderen met ADHD vaker zijn blootgesteld aan roken tijdens de zwangerschap. Het roken reduceert het IQ, maar heeft nauwelijks effect op de ernst van de ADHD-symptomen. De relatie roken-ADHD is echter ingewikkelder dan gedacht. Is het wel een omgevingsfactor? Of is hier sprake van een genetisch effect? Altink vindt aanwijzingen voor het laatste. Daarnaast vond zij twee genen die geassocieerd lijken te zijn met een verminderd werkgeheugen bij ADHD. Haar onderzoek belicht tevens factoren die de zoektocht naar genen kunnen vertroebelen en is daardoor relevant voor toekomstig onderzoek.

Marieke Altink (San Jose, Costa Rica, 1978) studeerde psychologie in Utrecht. Na haar studie werkte ze in een weeshuis in Midden-Amerika, waar haar roots liggen. Bovenstaand onderzoek verrichtte ze op de afdeling Psychiatrie, binnen het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour. Ze heeft de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond bij Karakter te Nijmegen.

Promotiegegevens
Promovendus: mevrouw drs. M.E. Altink
Titel promotie: Neurocognitive aspects of attention deficit hyperactivity disorder. The role of genetic factors and smoking during pregnancy
Faculteit: Faculteit der Medische Wetenschappen
Promotors: de heer prof. dr. J.A. Sergeant (VU), de heer prof. dr. J.K. Buitelaar
Copromotors: de heer dr. A. Arias-Vásquez, mevrouw dr. D.I.E. Slaats-Willemse (Karakter)
Datum: maandag 7 februari 2011, 15:30 uur
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Plaats een reactie