Code Rood bij huiselijk geweld wordt uitgebreid

De pilot ‘Code Rood’ van de gemeente Enschede is sinds dit jaar ingebed in de werkwijze van het Veiligheidshuis Twente. Alle veertien Twentse gemeenten hanteren nu dezelfde aanpak bij dreiging van ernstige escalatie van huiselijk geweld en bij casuïstiek van Intimate Terrorism. De procesmanagers van het Veiligheidshuis hebben namens de gemeenten de regie bij deze casuïstiek.

Ernstige escalatie verminderen
Vroegtijdig ingrijpen lijkt het risico op ernstige escalatie van huiselijk geweld te verminderen. Dat blijkt uit de ervaringen die sinds april 2012 met de pilot zijn opgedaan. Vooral de preventieve inzet van de GZZ is een belangrijke meerwaarde bij het terugdringen van risico’s.

Goede inschatting risico’s
De inzet van een ervaren psycholoog uit de forensische psychiatrie én een arts/behandelcoördinator van de verslavingszorg maakt het, in combinatie met de inzet van SHG, politie, justitie, reclassering, Bureau Jeugdzorg en het traumacentrum van de reguliere GGZ, mogelijk om een goede inschatting te kunnen maken van deze risico’s. Bovendien leiden de dynamiek en flexibiliteit in de plannen van aanpak en de uitvoering daarvan tot snellere interventies.

Financiering
De financiën voor de inzet van de GGZ zijn voor dit jaar gegarandeerd. Voor de financiering na 2014 wordt nog gekeken naar de gevolgen van de komende transities.

Plaats een reactie