COC wil structurele aandacht voor homorechten bij VN

COC Nederland wil dat de Verenigde Naties structureel aandacht gaan besteden aan de mensenrechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). Daartoe zou een speciaal rapporteur LHBT-rechten moeten worden benoemd. De mensenrechtenraad van de VN debatteerde op woensdag 7 maart 2012 voor het eerst in de geschiedenis over mensenrechtenschendingen op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit

‘Door te erkennen dat LHBT-rechten mensenrechten zijn, zetten de Verenigde Naties vorig jaar een historische stap,’ zegt COC-directeur Koen van Dijk. ‘Nu gaat het er om dat de VN de inzet voor LHBT-rechten consolideren en dat er een speciale LHBT-rechtenrapporteur komt om daar op toe te zien.’ Er zijn reeds speciale VN-rapporteurs op het gebied van geweld tegen vrouwen, migranten en marteling.

De vergadering in Genève is het gevolg van een historische resolutie uit juni 2011, geïnitieerd door Zuid-Afrika. Daarin erkent de mensenrechtenraad voor het eerst dat LHBT-rechten mensenrechten zijn. Naar aanleiding van de resolutie verscheen in december 2011 een rapport waarover de raad woensdag spreekt. In het rapport wordt erkend dat mensenschendingen van LHBT’s aan de orde van de dag zijn. Wereldwijd krijgen LHBT’s te maken met moord, marteling, correctieve verkrachting, vervolging en discriminatie op tal van gebieden. De Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens roept lidstaten in het rapport op tot decriminalisering van homoseksualiteit en het afschaffen van wetten die gebruikt worden om LHBT’s te vervolgen.

‘Abnormaal seksueel gedrag’
De erkenning van LHBT-mensenrechten door de VN stuit op fel verzet van onder meer de Organisation of Islamic Cooperation (OIC). In een brief aan de voorzitter van de mensenrechtenraad neemt deze organisatie, die 57 VN-lidstaten vertegenwoordigt, in scherpe bewoordingen afstand van de aandacht voor LHBT-rechten.

Zo schetst de OIC haar grote ongenoegen over het feit dat de VN aandacht besteedt aan ‘bepaalde personen op grond van hun abnormale seksuele gedrag’. Dat ‘brengt de gehele internationale mensenrechtenstructuur in gevaar’ en ‘heeft niets te maken met fundamentele mensenrechten’, meent de OIC.

Het COC, dat woensdag aanwezig is bij de historische vergadering van de mensenrechtenraad in Genève, verwerpt de uitlatingen van het OIC.

‘Er zijn geen gedeeltelijke mensenrechten, of mensenrechten voor sommige mensen’, reageert COC-directeur Van Dijk. ‘We roepen het IOC op om te erkennen dat mensenrechten universeel zijn en dus ook voor LHBT’s gelden.’

COC Nederland beschikt over een speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties, die de organisatie gebruikt om LHBT-rechten bij de VN onder de aandacht te brengen. De belangenorganisatie ondersteunt activisten uit Oeganda, Mongolië, de Filippijnen, Suriname, en Zuid-Afrika om bij de vergadering van de mensenrechtenraad op 7 maart het woord te voeren over LHBT-rechtenschendingen in hun land.

Plaats een reactie