Coalitiepartijen blokkeren verbod op megastallen

Milieudefensie is verbaasd dat de regeringspartijen VVD, CDA en gedoogpartner PVV blijven weigeren de schaalvergroting van de veehouderij aan banden te leggen. Dat bleek uit het stemgedrag van deze partijen in de Tweede Kamer, waarin vandaag gestemd werd over een aantal moties over megastallen. De coalitiepartijen stemden consequent tegen moties die de bouw van megastallen wilden beperken.

“De meerderheid van de bevolking wil geen megastallen en de regeringspartijen negeren dat signaal”, aldus Klaas Breunissen, campagneleider duurzaam voedsel bij Milieudefensie. “Dat is een riskante koers, want het maatschappelijk draagvlak voor de veehouderij brokkelt af.” Megastallen zijn slecht voor het milieu, voor het dierenwelzijn en de volksgezondheid.

Moties tegen de Nederlandse subsidiëring van megastallen in het buitenland kregen met steun van de regeringspartijen wel een Kamermeerderheid. “Prima zaak, maar wel een beetje wrang”, aldus Breunissen. “Dappere uitspraken voor het buitenland, maar terugschrikken voor beleid in het binnenland.”

Een grote minderheid in de Tweede Kamer bleek wél stappen te willen ondernemen tegen de verdere industrialisering en schaalvergroting in de veehouderij. Een volgende gelegenheid om dat standpunt in rijksbeleid te vertalen komt nog voor het zomerreces. Half juni komt staatssecretaris Bleker met een wetsvoorstel waarin een grens wordt gesteld aan het aantal dieren dat in een stal gehouden mag worden. Het is nog niet duidelijk op hoeveel dieren Bleker de grens wil stellen, of wanneer hij van die wettelijke voorziening gebruik wil maken.

Milieudefensie zal zich inzetten voor een scherpe norm en voor een frequente toepassing daarvan. Breunissen: “Nederland wil geen megastallen. De regeringspartijen kunnen die wens niet blijven negeren.”

Plaats een reactie